Sluizenroute nog twee jaar dicht

De sluizenroute blijft nog twee jaar lang dicht. Rijkswaterstaat zegt de veiligheid anders niet te kunnen garanderen. De bouw van de nieuwe grote zeesluis, die de grootste ter wereld moet gaan worden, heeft forse vertraging opgelopen en daarom zal het verkeer ook de komende twee jaar nog een alternatieve route moeten vinden. Het aantal spitsponten wordt uitgebreid.

Normaal gesproken vertrekt zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal elke twintig minuten een veerpont. Sinds de afsluiting van de sluizenroute zijn er gedurende de ochtend- en avondspits elke tien minuten afvaarten. De spitsponten worden momenteel zeven uur per dag ingezet, binnenkort wordt dat opgetrokken tot tien uur per dag. Daarmee sluit de spitspont beter aan op de ploegendiensten bij Tata Steel. Wethouder Bram Diepstraten noemt de langere afsluiting van de sluizenroute vervelend, maar is wel blij dat er nu duidelijkheid is en dat Rijkswaterstaat erkent dat de effecten voor Velsen en omgeving groot zijn. Hij waardeert het dat vanuit de directie van Rijkswaterstaat nu persoonlijk contact wordt opgenomen met het college van Velsen wanneer er sprake is van calamiteiten. Ook voor wethouder Jeroen Verwoort was het besluit om de sluizenroute nog twee jaar dicht te houden een onaangename verrassing. Hij wijst erop dat de doorstroming van en naar de IJmuidense haven regelmatig op slot zit. Toch kijkt hij vooral ook met trots naar het enorme project rond de zeesluis. ,,Goed voor ons, maar ook voor de hele metropoolregio Amsterdam’’, waarvan wij de toegangspoort zijn.’’ Volgens Rijkswaterstaat kan de sluizenroute pas eind maart 2021 weer worden vrijgegeven voor het verkeer. De uitbreiding van het aantal spitsponten gaat in op 6 mei. (Bos Media Services)

Foto:

Van links naar rechts: Bram Diepstraten (wethouder bereikbaarheid en mobiliteit), Nanou Beekman (directeur netwerkontwikkeling West-Nederland Noord bij Rijkswaterstaat) en Jeroen Verwoort (wethouder havens)