Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen

Velsenaar Arjen Bosman presenteerde onlangs in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zijn nieuwste boek ‘Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen’. Dat gebeurde tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Romeinse Kust’.

Waarom er bij Velsen tot tweemaal toe een fort is aangelegd, valt onder de grootse en meeslepende plannen die in Rome werden bedacht.  ‘Rome aan de Noordzee’ geeft de actuele stand van zaken en een samenvatting van het onderzoek in de afgelopen decennia.

Dat elke Romeinse keizer zo zijn eigen ambities had en dat het bij de uitvoering ook wel een grondig mis ging, blijkt uit de opstand van de Friezen tegen de Romeinen in 28 na Christus. Het leverde het archeologisch oudst bekende slagveld in Nederland op.

De archeologische onderzoeken werpen meer licht op het dagelijks leven van de in Velsen gelegerde Romeinse militairen, hun leveranciers, hun meegereisde familie en natuurlijk de verhoudingen met de Friese buren. Velsen had een bijzondere positie in de Romeinse tijd, en is daardoor één van de culturele pareltjes in de geschiedenis van het Nederlandse kustgebied.

Het boek ‘Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen’, is voor 24,95 euro  te bestellen via de website van uitgeverij Sidestone Press uit Leiden. Het boek is rijk geïllustreerd met veel nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal. De tentoonstelling ‘Romeinse Kust’ waarin de geschiedenis van Velsen aan bod komt, is tot en met 25 september 2016 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Arjen Bosman (1963) groeide letterlijk op met de Romeinen in Velsen. Zijn beide ouders waren amateurarcheoloog in Velsen en ze waren al vroeg aan het graven naar de Romeinse forten. Arjen is een stap verder gegaan door archeologie te studeren en te promoveren op het vondstmateriaal van Velsen 1 (1997). Later onderzocht hij ook het fort Velsen 2 uitvoerig.

Tot op heden waren Arjens publicaties alleen voor vakgenoten beschikbaar. Met dit boek komt een persoonlijke wens van Arjen uit. Tegenwoordig runt Arjen een eigen bedrijf: Military Legacy, waarin archeologie en krijgshistorie samengaan.