Resultaten Regionaal Burgeronderzoek bekend

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in 2017 een Regionaal Burgeronderzoek (Burgerpeiling) uitgevoerd. De resultaten worden gebruikt om het wonen en leven in de IJmond nog prettiger te maken.

De uitkomsten van deze peiling kunnen zowel vergeleken worden met de IJmondgemeenten onderling als ook met andere gemeenten in Nederland. Om deze vergelijkingen te kunnen maken is er gewerkt met een landelijke vragenlijst waaraan een paar extra vragen zijn toegevoegd.

Het onderzoek was voornamelijk gericht op hoe inwoners hun leefomgeving, welzijn en zorg ervaren. Ook is onderzocht of de gemeenten voldoende aansluiten bij de leefwereld van de inwoners. Zij konden de gemeenten een waardering geven op onderwerpen als dienstverlening, communicatie en de betrokkenheid bij buurtinitiatieven.

De resultaten zijn onderling min of meer gelijk. In vergelijking met de landelijke resultaten zijn er uitschieters naar boven en naar beneden. In die vergelijking scoort Heemskerk overal gemiddeld tot goed.

In Beverwijk scoort de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en van winkels voor dagelijkse boodschappen boven gemiddeld. Inwoners van Beverwijk geven aan dat er onvoldoende aandacht is voor groen in de buurt en voor de overlast die men ervaart van buurtbewoners.

Velsen scoort gemiddeld lager op het gebied van burgerparticipatie, maar weer goed op de kwaliteit van wegen en straten. Alle IJmondgemeenten scoren ten opzichte van andere gemeenten laag op de score van het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan.

Met behulp van de resultaten gaan de gemeenten, samen met iedereen die daarbij een rol wil spelen, aan de slag om het wonen en leven nog prettiger te maken.

In totaal hebben 5110 mensen verdeeld over 28 wijken in de IJmondgemeenten de enquête beantwoord. Dit gebeurde zowel online als schriftelijk.

De uitkomsten van het burgeronderzoek zijn terug te vinden op de websites van de drie gemeenten en binnenkort ook op www.waarstaatjegemeente.nl. (foto: archief de Jutter/de Hofgeest)