Raadsleden praten over plaatsingsbeleid windturbines

Velsen – De gemeenteraadsfracties praten vanavond met elkaar over de toekomst van windenergie in Velsen. Aanleiding hiervoor is de landelijke discussie over de energietransitie en de consequenties die dit heeft op lokaal niveau. In de komende decennia moet Nederland geheel overschakelen op duurzaam opgewekte energie. Met name elektriciteit uit zonnepanelen en windturbines zijn daarbij kansrijk.

Het probleem van windturbines is echter dat ze nogal zichtbaar zijn in het landschap. Het gaat om turbines met een hoogte van 150 tot 200 meter. Een bekend fenomeen steekt hier de kop op: we willen het wel, maar liefst niet in eigen achtertuin. Maar omdat de besluitvorming over de energiestrategie vooral op landelijk en regionaal niveau plaatsvindt, kan de gemeenteraad eigenlijk weinig mee. ,,Juridisch is het bijna niet tegen te houden’’, beaamt Falco Hoekstra. Hij is communicatieadviseur van de Velsense gemeenteraad en juicht het toe dat de gemeenteraad zelf de vinger aan de pols wil houden in dit dossier. Enige tijd geleden werden zogenoemde zoekgebieden benoemd, dat zijn de gebieden waarbinnen mogelijk ruimte kan worden gevonden voor het plaatsen van een windturbine. De vraag is nu in hoeverre de gemeente Velsen nog enige zeggenschap zou hebben over het wel of niet toestaan van een windturbine op een bepaalde locatie.

Foto: Pixabay