Raad van State: lichteren wordt niet beperkt

De capaciteit van het lichteren wordt niet begrensd in het bestemmingsplan Zeezicht. Dit is het resultaat van de uitspraak van de Raad van State op woensdag 17 december 2014 over dit bestemmingsplan. De gemeente Velsen vindt de uitspraak belangrijk ondanks dat ze op dit punt in het ongelijk is gesteld. De uitspraak geeft duidelijkheid na een lange periode van onzekerheid voor alle ondernemers in het gebied. Daarnaast is de uitspraak richtinggevend voor toekomstige ontwikkelingen, vooral in de Averijhaven.
Omdat het Noordzeekanaal door de ligging van de tunnels onvoldoende diep is voor volbeladen en diepliggende bulkschepen, wordt in het gebied voor de sluizen in IJmuiden een deel van de lading uit deze schepen overgeladen op binnenvaartschepen. Dit heet lichteren. Het gelichterde zeeschip (en de binnenvaartschepen) varen vervolgens naar hun bestemming in de havens achter de sluizen.
Negen partijen stelden bij de Raad van State een beroep in tegen het bestemmingsplan Zeezicht. Vier daarvan, waaronder Havenbedrijf Amsterdam voor het verhogen van de lichtercapaciteit, verzochten ook om een voorlopige voorziening. In voorlopige voorziening had de Raad van State op 26 november 2013 de beperking van het lichteren tijdelijk al geschrapt. De gemeenteraad van Velsen had het bestemmingsplan Zeezicht vastgesteld met daarin een beperking tot het lichteren. Deze beperking is door de uitspraak van de Raad van State nu definitief geschrapt uit het bestemmingsplan Zeezicht. Dit betekent dat alle verleende milieuvergunningen onbeperkt kunnen worden toegepast.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was in beroep gegaan over de wijze waarop de primaire waterkering in het bestemmingplan is vastgelegd. De Raad van State heeft besloten dat de gemeenteraad van Velsen dit juridisch-technische onderdeel moet wijzigen en dan opnieuw moet vaststellen. Ook zijn er partijen in beroep gegaan vanwege de gebruiksmogelijkheden van strandhuisjes en horeca. Soms werd gepleit voor een beperking en andere keer voor een verdere uitbreiding. In al deze gevallen is de gemeente in het gelijk gesteld en geldt die regeling zoals de gemeenteraad die in het bestemmingsplan in eerste instantie heeft vastgesteld.
De uitspraak van de Raad van State biedt duidelijkheid voor toekomstige planvorming in dit gebied. ,,We hebben alles op alles gezet om de mogelijkheden voor recreatie en groen met dit bestemmingsplan in de toekomst zeker te stellen”, aldus verantwoordelijk wethouder Ronald Vennik. ,,Op sommige punten is dat gelukt. Voor alle partijen is nu helder wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. We gaan nu met de partners kijken hoe we op een constructieve wijze deze uitspraak van de Raad van State kunnen vorm geven.”
e wijzigingen die uit de uitspraak volgen, zullen worden opgenomen in het bestemmingsplan. Met de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan Zeezicht hiermee onherroepelijk.