Raad steunt herbenoeming Weerwind

De gemeenteraad van Velsen heeft unaniem besloten  een positieve aanbeveling voor herbenoeming van burgemeester Franc Weerwind naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te sturen.

De voorbereidingscommissie herbenoeming burgemeester, bestaande uit alle fractievoorzitters van de gemeenteraad, had de taak om de herbenoeming voor te bereiden. Henk Wijkhuisen, voorzitter van de voorbereidingscommissie, deelde het besluit over de positieve aanbeveling mee tijdens de openbare raadsvergadering van afgelopen maandag.

Met het vaststellen van een positieve aanbeveling is een belangrijke stap gezet in het proces van herbenoeming voor een tweede ambtsperiode van zes jaar voor burgemeester Franc Weerwind. Zijn eerste ambtstermijn eindigt op 16 september 2015.

De Commissaris van de Koning van Noord-Holland stuurt zijn advies en de positieve aanbeveling van de gemeenteraad van Velsen door aan de minister van BZK. Op basis hiervan doet de minister van BZK een voordracht aan de Koning. Na instemming van de Kroon zal burgemeester Franc Weerwind bij Koninklijk Besluit worden herbenoemd als burgemeester van Velsen.