Provincie zet plan voor windmolens in Velsen-Noord door

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de ontwerp-vergunningen vastgesteld voor de windparken Ferrum en Spuisluis in Velsen-Noord.

Beide windparken vallen onder de zes herstructureringsprojecten voor Wind op land waarvan de provincie heeft besloten dat zij door kunnen naar de vergunningprocedure. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd.

Windpark Ferrum omvat de bouw en exploitatie van drie windturbines, drie kraanopstelplaatsen en één inkoopstation gelegen aan de Reyndersweg (op het terrein van Tata Steel). Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 meter, een maximale ashoogte van 80 meter en een maximale rotordiameter van 90 meter.

Windpark Spuisluis bestaat uit de bouw van zes windturbines met kraanopstelplaatsen, bijbehorende bouwwerken en aanpassingen aan de wegen. Het project is gelegen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong ‘Velserkom’, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in Velsen-Noord. De te bouwen windturbines hebben een ashoogte tussen de 117 en 120 meter en een rotordiameter tussen 114 en 117 meter.

Omdat er afgeweken wordt van een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) nodig. De ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de bijbehorende stukken zijn van 23 maart tot en met 4 mei 2017 in te zien via www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen.

Op 11 april vindt er van 19.00 tot 20.30 uur een informatiemarkt plaats voor omwonenden en andere belangstellenden voor het Windpark Spuisluis. Locatie: Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid. Twee dagen later, op 13 april, is er van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond voor omwonenden en andere belangstellenden voor het Windpark Ferrum. Locatie: Strandhotel Het Hoge Duin in Wijk aan Zee.

Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen en de opmerkingen uit de Statencommissie RWW wordt voor beide projecten de definitieve VVGB voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na instemming van PS, kunnen GS de vergunningen definitief verlenen. (foto: Google Maps)