Primeur voor IJmuiden: eerste havengebied met BIZ

Een grote meerderheid van de ondernemers in het havengebied heeft vóór de Bedrijven Investeringszone (BIZ) gestemd. Hiermee heeft IJmuiden twee primeurs: de eerste BIZ in de gemeente Velsen en het eerste havengebied in Nederland dat voor een BIZ kiest.

Bijna driekwart van de 208 ondernemers heeft deelgenomen aan de BIZ-stemming. Daarvan heeft 73 procent vóór de BIZ gestemd.

,,Complimenten voor de ondernemers in het havengebied, die in groten getale voor meer samenwerking en meer collectieve investeringen kiezen”, aldus Ton Wijker, voorzitter van de stichting BIZ Havengebied IJmuiden. ,,Samen zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een schoon en veilig Havengebied, dat is wat wij met het instellen van de BIZ voor ogen hebben. Vanaf vandaag gaan we met zijn allen samen werken aan verbeteringen waar we allemaal van kunnen profiteren.”

,,Eén van de maatregelen waar breed draagvlak voor is, is het beveiligen van het havengebied met camera’s”, vult Peter van de Meerakker, algemeen directeur Zeehaven IJmuiden, aan. ,,We hadden als Havenbedrijf beloofd om, naast onze bijdrage aan de BIZ, ook fors mee te investeren in camerabewaking. Die belofte komen we graag na. We willen namelijk binnen twee maanden beginnen met de installatie van de eerste camera’s.”

Het bestuur van de stichting BIZ werkt ook aan de uitwerking van de overige acties uit het actieplan. Voorbeeld is de werkgroep Compaan, waarin ondernemers, gemeente en politie online en offline samenwerken aan schoon en veilig. Ook wordt in overleg met ondernemers nagedacht over het instellen van een parkmanager, die als aanspreekpunt zorgt voor meer verbinding tussen verschillende partijen, belangen en acties in het Havengebied.

Sinds de invoering van de BIZ-wet op 1 januari 2015 worden overal in Nederland BIZ-en opgericht. Deelnemers investeren bovenop de gemeentelijke inspanningen sámen in het verbeteren van het economisch functioneren van hun gebied. De krachten bundelen en gezamenlijk investeren in Havengebied IJmuiden via de BIZ zorgt ervoor dat ondernemers een sterkere positie krijgen en hun slagkracht neemt toe om het ondernemersklimaat van het Havengebied te verbeteren. (foto: Zeehaven IJmuiden)