Plannen voor KPN-locatie ‘boost’ voor IJmuiden

Wethouder Ronald Vennik heeft de plannen gepresenteerd voor één van de ‘gaten’ van IJmuiden: de voormalige KPN-locatie aan de Lange Nieuwstraat.

Hier gaan Velison Wonen en HBB Groep een Vomar supermarkt met twee woontorens bouwen. In de torens komen 60 appartementen waarvan 51 sociale huurwoningen. Er worden rondom en op het dak parkeervoorzieningen aangelegd voor klanten en bewoners.

Wethouder Vennik noemt de ontwikkeling een mijlpaal voor IJmuiden en een ‘boost’ voor de Lange Nieuwstraat. Omdat deze locatie een belangrijke verbinding is tussen bebouwing en duinen zal veel aandacht worden besteed aan de inrichting.

Onlangs heeft de gemeente Spaarnestraat 14 aangekocht. Daarmee investeert Velsen in een stukje toekomst. Het gaat om de grond (twee percelen) waarop een hoekwoning staat. De gemeente is al in het bezit van de overige woningen in het blok én van de woningen aan Ruysdaelstraat 43 tot en met 51. Dat maakt het mogelijk in de toekomst te investeren in eigentijdse woningbouw.

Desgevraagd zei wethouder Vennik eventueel oren te hebben naar de aankoop van de Petrakerk die aan de Spaarnestraat ligt, mocht die in de toekomst te koop komen.

Schuin tegenover de KPN locatie aan de Lange Nieuwstraat wordt nu ook een ander ‘gat’ in IJmuiden bebouwd. Hier komt het IJkpunt, met appartementen, bedrijven en winkels. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels begonnen. (foto: Google Maps)