De Pionier schaatst 2.112,45 euro bij elkaar voor schoon drinkwater

De kinderen van groep 3 tot en met 8 van basisschool De Pionier hebben zich in november op een bijzondere manier ingezet voor schoon drinkwater. Op de Kunstijsbaan in Haarlem werd maar liefs 2.112,45 euro bij elkaar gereden.

Schaatsen voor Water is een jaarlijkse landelijke scholierendag georganiseerd door Plan Nederland. In Nederland komt schoon drinkwater uit de kraan, maar in veel Afrikaanse landen is dat een ongekende luxe. Wereldwijd sterven er elke dag ruim 2.000 kinderen als gevolg van vervuild drinkwater.

Met de opbrengst van Schaatsen voor Water worden in de regio Amhara in het noordwesten van Ethiopie drinkwatervoorzieningen aangelegd en er wordt gezorgd voor goede sanitaire voorzieningen op scholen.

Voor elk geschaatst rondje kregen de 140 leerlingen een kruisje op hun stempelkaart. Met die stempelkaart en de sponsorenvelop hebben zij geld opgehaald en ingeleverd. Het grote bedrag is geteld en gestort op de rekening van Plan Nederland.

De kinderen hebben met veel plezier geschaatst! Ouders en leerkrachten hielpen met het aantrekken van de schaatsen. Vrijwilligers van Plan Nederland, ouders en leerkrachten hebben gestempeld. Dat was een koud klusje, maar er was koffie en thee om weer even warm te worden. (foto: aangeleverd)