Piet Paree over plannen PVM/BRAK: ,,Doelstelling en werkwijze sluiten elkaar vrijwel uit’’

Velsen – Twee weken geleden verzond Piet Paree zijn kritische brief over de toekomst van BRAK IJmuiden, het beoogde museum over klimaatverandering en natuurhistorie, naar de gemeenteraad. Niet lang daarna ontvouwde Erwin van Liempt, directeur van zowel BRAK als het Pieter Vermeulen Museum (PVM) de toekomstplannen van de organisatie. Paree heeft er inmiddels op gereageerd, wederom in een brief aan de gemeeteraad. ,,Er zit een denkfout in het plan’’, luidt zijn conclusie.

Piet Paree, zelf gepensioneerd leerkracht natuur- en milieueducatie, maakt zich zorgen over de toekomst van het PVM en BRAK. Weliswaar is hij blij met het feit dat in de plannen voor BRAK meer ruimte voor het PVM is opgenomen, maar hij ziet vooral minpunten aan het project. ,,Milieueducatie beogen door massatoerisme te creëren is een tegenstelling in zichzelf met als hoofddoel IJmuiden op de kaart zetten’’, analyseert hij.

Locatie bij het strand

Paree: ,,Goede sier maken met een gebouw dat klimaatneutraal moet worden om er vervolgens met bussen en auto’s massa’s toeristen naar toe te trekken is wederom een tegenstelling in zich zelf.’’ Dat meer toerisme en niet de milieueducatie het uitgangspunt is, meent hij te kunnen opmaken uit het feit dat is gekozen voor een locatie bij het strand. ,,Wat BRAK beoogt is dus iets heel anders dan wat het PVM tot nu toe met veel succes uitdraagt. Daarom is het een grote vergissing om het PVM en BRAK in één adem te noemen. Het PVM richt zich vanuit een centrale plek in de gemeente vooral op onze toekomstige generatie volwassenen.’’

Hij stelt de raadsleden voor om nu hun verlies te nemen, waar het de voorbereidingskosten betreft. Het geld dat gereserveerd is voor de bouw van BRAK zou wat hem betreft beter kunnen worden geïnvesteerd in een nieuw klimaatneutraal natuur- en milieucentrum PVM.

Op de foto:
Een foto bewerking van het oude stationsgebouw in Santpoort-Noord. Volgens Piet Paree de perfecte locatie voor het Pieter Vermeulen Museum. (Foto: aangeleverd)