Petitie voor eerlijker verdeelsysteem aan wethouder overhandigd

Jaren wachten op een geschikte huurwoning

IJmuiden – Je gaat studeren, behaalt je diploma en vindt een goede baan. Daarmee heb je een solide basis om jezelf financieel te kunnen onderhouden, dus wordt het tijd om het ouderlijk huis te verlaten en een leuk plekje voor jezelf te vinden. Sherelle de Koning (29) zag het al helemaal voor zich. Maar na vier jaar ingeschreven te staan voor een huurwoning, is ze nauwelijks iets opgeschoten. Vele malen reageerde ze om in aanmerking te komen voor een vrijgekomen woning, maar steeds werden die woningen toegewezen aan anderen. Vorige maand startte Sherelle een petitie, waarin ze de gemeente Velsen oproept een eerlijker verdeelsysteem voor huurwoningen te bedenken. Vorige week donderdag overhandigde ze de lijst met 252 namen aan wethouder Floor Bal.

Na de zoveelste afwijzing uitte Sherelle haar frustraties over het verdeelsysteem voor huurwoningen in de gemeente Velsen op sociale media. Haar signaal werd opgepikt door gemeenteraadslid Ahmet Karateke (PvdA), hij benaderde Sherelle en adviseerde haar om een petitie op te zetten. Dat advies nam ze ter harte. Een oproep om de online petitie te ondertekenen plaatste ze in de groep ‘Je bent IJmuidenaar als…’ op Facebook. Niet lang daarna werd ze door NH Nieuws benaderd om haar verhaal te doen.

Bij het artikel dat de omroep online zette, werd ook de link naar de petitie geplaatst. Het leverde heel wat reacties op, waarvan het overgrote deel uit de gemeente Velsen afkomstig is. Daaruit blijkt dat kennelijk veel meer mensen ontevreden zijn over het huidige systeem voor het verkrijgen van een huurwoning. Sherelle legt uit dat ze weliswaar op basis van haar inkomen recht heeft op een sociale huurwoning, maar dat ze met een modaal inkomen vaak net buiten de boot valt. Dat komt omdat de vrijkomende woningen vaak worden toegekend aan gezinnen, senioren of mensen met een laag inkomen.

Functioneren van verdeelsysteem analyseren

Bij het overhandigen van de petitie door Sherelle aan wethouder Floor Bal (wonen en woningbouw) was ook Ahmet Karateke aanwezig. Samen gingen ze na de overhandiging met de wethouder in gesprek over de achtergronden van het probleem. De wethouder vertelde dat momenteel wordt geanalyseerd hoe het verdeelsysteem functioneert. Dat Sherelle in de afgelopen vier jaar nauwelijks is opgeschoven op de wachtlijst, verbaasde hem ook. Hij gaat zich daarom verder verdiepen in deze kwestie.

Volgens hem is afgesproken dat maximaal 35% van de beschikbare woningen naar specifieke doelgroepen mag gaan, de overige 65% blijft dan beschikbaar voor de ‘gewone’ huurders. In de praktijk blijken de verhoudingen in Velsen op 30% en 70% te liggen. Des te verbazender is het dus dat er voor Sherelle nog steeds geen passende woning beschikbaar is. Ook bij de oplevering van de nieuwe appartementen op het voormalige KPN-terrein aan de Lange Nieuwstraat deed ze weer een poging. ,,Maar er waren niet zo veel woningen beschikbaar voor mensen met een middeninkomen, zoals ik. Ik eindigde uiteindelijk op de dertigste plaats. Als ik nu kijk op de website MijnWoonservice, zie ik dat bij vrijwel alle woningen staat dat mensen met een laag inkomen de voorkeur hebben.’’

Ze snel mogelijk nieuwe woningen bouwen

Reageren op woningen die geschikt zijn voor bewoning door senioren of door gezinnen, doet ze sowieso al niet. ,,Ik reageer alleen op appartementen met twee of drie kamers.’’ De wethouder merkte op dat juist voor huishoudens van één of twee personen onlangs mooie nieuwe woningen gebouwd zijn aan de Radarstraat. Ook die optie was Sherelle niet ontgaan, ze heeft erop gereageerd, maar wederom zonder succes. Ahmet Karateke pleit ervoor meer openheid van zaken te geven met betrekking tot het toewijzen van huurwoningen: ,,Het is nu niet voldoende zichtbaar wat er precies gebeurt.’’

Bal speculeerde dat een samenvoeging van systemen er misschien de oorzaak van is dat Sherelle nog altijd onderaan op de wachtlijst staat. Hij ziet de kwestie vooral ook als een signaal om haast te maken met het bouwen van nieuwe woningen. ,,Niet eerst vier of vijf vergaderingen over schaduwvorming, groen, enzovoort. Er moet zo snel mogelijk gebouwd worden.’’ Met dat laatste is Sherelle het roerend eens. Ze heeft het gesprek met de wethouder als positief ervaren en is blij met zijn toezegging dat hij zich er verder in gaat verdiepen. Intussen hoopt ze dat de gemeente Velsen de voorrangsregels, die nu gehanteerd worden, nog eens kritisch tegen het licht gaat houden. (Foto: Bos Media Services)