OV IJmond geeft politici inkijkje in regionaal bedrijfsleven

Ondernemersvereniging IJmond heeft met een grote groep lokale politici zes bedrijfsbezoeken afgelegd. Ruim 40 bestuurs- en raadsleden van alle politieke partijen van Heemskerk, Velsen en Beverwijk kregen zo een kijkje in de keuken van bedrijven in de haven-, transport-, leisure-, maakindustrie en het onderwijs.

Voorzitter Ton van der Scheer licht toe: ,,Politiek en bedrijfsleven hebben elkaar hard nodig in onze regio. We kunnen de verschillende uitdagingen – waaronder het verbeteren van het imago van de IJmond of het versterken van de arbeidsmarkt – alleen met z’n allen te lijf. Vanuit het OV IJmond-bestuur zitten we regelmatig met wethouders en ambtenaren om tafel en dat is prima. Maar het feitelijke politieke primaat ligt bij de gemeenteraad. Daarom is het goed dat we afgelopen week zovele raadsleden een indruk hebben kunnen geven van de kansen en uitdagingen van onze leden. Het was ook leuk om te horen dat men nu een veel beter beeld heeft gekregen van wat er aan bedrijvigheid in de IJmondregio in samenhang aanwezig is, wat de onderlinge samenwerking binnen de regio verder zal versterken.’’

OV IJmond-projectleider Martijn Mewe vult aan: ,,De vele positieve reacties van de raads- en bestuursleden bevestigen ons vermoeden, namelijk dat er behoefte bestaat aan meer praktijkinformatie van ondernemers. Er ontstonden bovendien levendige vraaggesprekken tijdens de bezoeken, omdat de politici wilden weten wat ondernemers nodig hebben van de overheid. En ook wat de gemeenten nadrukkelijk niet moeten doen. Tot slot hoorde ik regelmatig terug dat de politici veel nuttigs hebben opgehaald voor hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Al met al zijn de bezoeken zeer geslaagd te noemen.’’

De bedrijven hebben hun uiterste best gedaan om een mooi en realistisch beeld neer te zetten van hun bedrijf. De zes deelnemende bedrijven waren Transportbedrijf Stet en Heliomare/Hartekampgroep uit Heemskerk, Riwald Recycling en De Bazaar uit Beverwijk en Airborne Oil and Gas en KVSA/Zeehaven IJmuiden uit Velsen. OV IJmond heeft de intentie om deze serie bezoeken volgend jaar – nadat een nieuwe lichting raadsleden geïnstalleerd is – te herhalen. (foto: Reinder Weidijk)