ORAM blij met definitief 'ja' voor nieuwe zeesluis

De Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM, waarbij veel havenbedrijven zijn aangesloten, is blij met de vervroegde aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden definitief doorgaat. De sluis wordt in 2019 aangelegd, tien jaar eerder dan gepland.

‘Het is goed dat de Amsterdamse gemeenteraad heeft besloten 105 miljoen euro te investeren in de  nieuwe zeesluis’, aldus ORAM-voorzitter Paul Wevers. ‘De aanleg is in lijn met de eerdere positieve besluiten van het Rijk en de Provincie. Op korte termijn realiseren van een grotere sluis is voor veel bedrijven essentieel om te blijven groeien en investeren in de regio. Het is een van de meest essentiële rollen van de overheid om in vitale infrastructuur te investeren om groei van de economie te faciliteren. Dit is daar een schoolvoorbeeld van.’
Het havengebied levert werk aan ruim 59.000 mensen. Maar liefst 60% van alle inkomende goederen wordt lokaal verwerkt. ‘Dit in tegenstelling tot andere grote zeehavens in West-Europa’, aldus Wevers. ‘Het betekent werkgelegenheid voor de hele regio.’ De haven heeft een aandeel van ruim 5% van het totaal van de werkgelegenheid in het Noordzeekanaalgebied. De haven is daarmee wat betreft werkgelegenheid vergelijkbaar met andere belangrijke clusters in de Metropoolregio Amsterdam, zoals de ICT (met een aandeel van 5%) en het financiële cluster (met een aandeel van 6%).
‘Bereikbaar, betrouwbaar en beschikbaar zijn de sleutelwoorden als het gaat om de sluis, de voordeur van de Amsterdamse havenregio’, aldus Wevers. ‘Een bredere sluis maakt de haven bereikbaar ook voor de nieuwe generatie grotere zeeschepen. De nieuwe sluis heeft daarnaast een minimale uitval en is betrouwbaar zodat het logistieke proces door kan lopen zonder vertraging en bijbehorende kosten. Een diepere sluis is onafhankelijk van het tij beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit verbetert de doorstroom en vermindert vertragingen.’ (impressie: Rijkswaterstaat)