Onrust in Het terras

Santpoort – In maart 2007 brandt het dorpshuis Het Terras aan de Terrasweg in Santpoort af. De diverse vrijetijdsgroeperingen trekken daarna als nomaden door de gemeente Velsen; de ene groep vindt hier onderdak, de andere daar. Een aantal kan terecht in de voormalige IJmond-MTS en daarna in het stationsgebouw in het dorp. Door al dat zwerven heffen clubs zich op of loopt het ledenaantal terug. Eindelijk, in 2015 is de opening van het nieuwe dorpshuis Het Terras een feit en keren de ontheemden naar hun oude vertrouwde plek op de hoek met de Dinkgrevelaan terug en nu is het al tijd voor een BRANDbrief aan de gemeenteraad van Velsen.

Wat is er aan de hand? De diverse clubs hebben hun plaats in het gebouw gevonden, hoewel er na de opening nogal wat gebreken blijken. Er is geen lift, de uiteindelijk geplaatste traplift is te traag, de akoestiek heeft de EHBO op eigen kosten verbeterd, er is boven geen toilet voor gehandicapten, de verdieping is niet geschikt voor een rolstoel en zo zijn er wel meer mankementen volgens de gebruikers. Dat komt ervan, als de bouwer en/of architect niet vooraf aan de gebruikers vraagt of er wensen zijn. Wat nu de toorn oproept van de gebruikers is de ‘inwoning’ van de kantoormedewerkers van de Stichting Welzijn Velsen, die thans één afgesloten ruimte op de eerste verdieping van het pand bezetten en het oog ook hebben laten vallen op de andere ruimten op die etage. De stichting wens dat de clubs naar beneden verkassen. Die voelen zich nu onder druk gezet en dat is slecht voor hún Welzijn. 

Lydeke van der Meer van de zilversmeden en Carla van Woensel van de beeldhouwers: zeggen “Deze zaal is voor het ‘vuile werk’ en wordt vooral gebruikt door de beeldhouwers, zilversmeden, boetseren, glas-in-loodwerkers en schilders. Je ziet zelf aan de omvang van ons materiaal en gereedschap dat je dat niet in een kast kwijt kunt en we willen niet dat derden bij onze spullen komen, zoals de werkstukken in aanbouw. Dit allemaal op de begane grond opslaan in geen doen; daar is geen ruimte voor als alle 350 gebruikers van het dorpshuis op de begane grond hun ‘ding’ moeten doen. Bovendien vinden daar ook disco-avonden plaats. Nu zijn we eindelijk na jaren weer onderdak en krijg je dit. Deze situatie gebeurt notabene onder de ogen van het college van B&W, want de burgemeester is onze buurman! Dan kan je als gemeentebestuur toch niet volhouden van niets te weten?”

De gebruikers laten het er niet bij zitten en hebben al een brief op poten naar de gemeenteraad, het college en de pers gestuurd. Inmiddels is er al contact met de redactie van het TV-programma de Rijdende Rechter en ook Omroep Max is al genoemd als optie. Ook Yoga en EHBO delen in het probleem en als Welzijn echt de hele bovenverdieping gaat gebruiken zien de clubs de toekomst niet zonnig in. Daarom hebben de clubs vorige week zaterdag het Gebruikersplatform Het Terras opgericht om zo een vuist te maken tegen het onzalige plan.

Wim Beukenkamp van het Platform en de EHBO: “In oktober 2018 hoorden we van Welzijn dat zij uit hun ruimte weg moest en dat het oog gevallen was op Het Terras, dat toch maar weinig gebruikt werd. Maar dat kan helemaal niet, want dan moet het bestemmingplan gewijzigd worden omdat je er kantoorruimte wilt realiseren. Naar mijn mening is de gemeente Velsen, eigenaar van het pand, onwettig bezig. Per 1 januari 2019 zou een administrateur van Welzijn tijdelijk zijn intrek nemen in Het Terras, maar nu blijkt dat deze zich al definitief in een lokaal heeft gevestigd, dat niet meer voor de anderen toegankelijk is. Voor al deze toestanden is wethouder Van Steijn verantwoordelijk. Er schijnt lege ruimte te zijn in de bibliotheek en het gemeentehuis dus daar is vast wel een werkplek te vinden, zeker als je die inricht naar de inzichten van tegenwoordig. Met één laptop kan je in feite overal kantoor houden.”

Het is duidelijk dat de clubs geen genoegen nemen met de gang van zaken. Zij vinden dat een dorpshuis is opgezet om sociaal culturele activiteiten onder te brengen en niet om er een kantoor te vestigen. Men is bang om opnieuw een stuk vrijetijdsbesteding te gaan missen en zijn niet van plan om zich uit elkaar te laten spelen. Vandaar het Platform. De Stichting Welzijn was voor de opmaak van deze editie niet bereikbaar voor commentaar. (Tekst en foto’s: Guus Hartendorf)