Onderzoek naar subsidies aan instellingen in Velsen

De Rekenkamercommissie Velsen gaat onderzoek doen naar subsidies die worden verstrekt aan instellingen in de gemeente Velsen.

De commissie wil weten hoe effectief het subsidiestelsel van de gemeente Velsen is. Dit in relatie tot de aansturing van instellingen die subsidie ontvangen.

Er komt een onafhankelijk en samenhangend onderzoek, waarbij breder wordt gekeken dan alleen naar de instellingen die recent in het nieuws zijn geweest. Het onderzoek naar subsidies richt zich op aanbevelingen voor de toekomst. Het bureau Necker van Naem gaat dit onderzoek uitvoeren.

Met het oog op de mogelijk vertrouwelijke gegevens heeft de Rekenkamercommissie Velsen afgesproken dat haar leden geen mededelingen doen gedurende de loop van dit onderzoek. Als het onderzoek klaar is, worden de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de gemeenteraad Velsen.