Onderzoek naar opstellocatie treinen in Velsen

Prorail is nog steeds op zoek naar de meest geschikte opstellocatie voor treinen voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Er wordt al onderzoek gedaan naar zes locaties in de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heemskerk. Prorail wil daar nu twee onderzoeklocaties in Velsen en Beverwijk aan toevoegen. 

Het gaat dan om de locaties Wijckerpoort en De Scheg. Wijckerpoort is de driehoek tussen het spoor en de Velsertraverse, achter de bioscoop in Beverwijk, bijna helemaal Velsens gebied. De Scheg is het groene gebied tussen het spoor en de A22, achter station Beverwijk, dit is voor de helft Velsens gebied. Voor omwonenden wordt op 6 november een participatieavond gehouden, daarvoor worden bewoners via een brief uitgenodigd. Zodra het onderzoek en de participatie is afgerond wordt een bestuurlijk overleg gehouden met gemeenten en provincie, naar verwachting begin 2015.

Op 25 november informeert Prorail de gemeenteraden in de IJmondcommissie. Begin december is er bestuurlijk overleg tussen de provincie en betrokken gemeentes. Het college van de gemeente Velsen is overigens tegen het opstelterrein op de locaties in Velsen en Beverwijk, vanwege beperking van toekomstige ontwikkelingen en vanwege de impact op de omgeving. (foto: Karin Dekkers)