Onderzoek naar leefbaarheid in Noordzeekanaalgebied

Vanaf 21 juli ontvangen ruim 11.000 personen die wonen, werken of recreëren in het Noordzeekanaalgebied een vragenlijst.

Met deze vragenlijst onderzoekt het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied hoe de leefbaarheid in het gebied wordt ervaren. Op basis van de resultaten stelt het Bestuursplatform maatregelen voor om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door RIGO Research en Advies. Dit is gerenommeerd onderzoeksbureau op het gebied van leefbaarheid. Ruim 10.000 bewoners, 2.400 recreanten en 5000 bedrijven/medewerkers ontvangen de vragenlijst per post met een begeleidende brief. Het onderzoeksbureau heeft deze personen willekeurig geselecteerd. In de vragenlijst kunnen zij aangeven hoe zij denken over allerlei aspecten in hun woon- en werkomgeving en de omgeving waarin zij recreëren. Uiteraard is het ook mogelijk om de vragenlijst online in te vullen.

Iedereen die woont, werkt of recreëert in het Noordzeekanaalgebied kan meewerken aan het onderzoek en op www.leefbaarheid-nzkg.nl de vragenlijst invullen. Onder alle deelnemers worden twee prijzen verloot: een luxe rondvaart en een rondleiding over het Tata-Steel terrein.

De resultaten van het onderzoek worden begin 2017 gepubliceerd op www.noordzeekanaalgebied.nl en op de sites van de partners van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Op basis van de resultaten stelt het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied maatregelen voor om de leefbaarheid te verbeteren en beleid beter af te stemmen op de wensen van bewoners, recreanten en werkgevers/werknemers.

Het Noordzeekanaalgebied is een gebied waar wonen, werken en recreëren samen komen. Om dat goed te combineren is de gezamenlijke Visie Noordzeekanaalgebied 2040 opgesteld. Het Bestuursplatform is verantwoordelijk voor het Uitvoeringsprogramma van deze visie.

Het Bestuursplatform bestaat uit de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, gemeente Amsterdam, gemeente Velsen, gemeente Beverwijk, gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, gemeente Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Tata Steel IJmuiden.