Ondanks verlies van bijna 1 miljard euro: cashflow- en liquiditeitspositie Tata Steel blijft sterk

Velsen – De Europese tak van Tata Steel heeft over 2019 bijna een miljard euro verlies gemaakt. Vorige week werd door de accountants van het bedrijf al gewaarschuwd voor tegenvallende jaarcijfers. De bestuurders van Tata Steel Europe gaven bij het ondertekenen van de jaarrekeningen aan de economische onzekerheid als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie te erkennen. Het bedrijf stelt echter dat de jaarrekeningen werden opgesteld op basis van continuïteit en dat de cashflow- en liquiditeitspositie sterk blijft. In Velsen maken zowel de ondernemingsraad als vakbond FNV Staal zich zorgen over de ontwikkelingen.

Die zorgen richten zich met name op het feit dat het merendeel van het verlies lijkt te worden veroorzaakt door tegenvallende resultaten bij de Britse tak van het bedrijf. De roep om afsplitsing van het Britse deel van het bedrijf wordt steeds groter, maar vindt geen gehoor bij de Europese directie.

Een woordvoerster laat desgevraagd aan deze krant weten: ,,Het is inmiddels wel duidelijk dat mensen binnen FNV aankoersen op een Nederlands onafhankelijk bedrijf. De focus ligt hierdoor op een scheiding in plaats van een gebalanceerde manier te vinden tussen centraal en decentraal, met daarbij de voordelen die er zijn als je deel uitmaakt van een groter Europees en mondiaal staalbedrijf. Een scheiding is wat ons betreft niet aan de orde, omdat dit niet stoelt op enige economische realiteit. Het wordt tijd dat we nu ook gaan doorpakken en dat we onze energie gaan gebruiken om ons bedrijf weer goed op de kaart te zetten, zodat we ons bedrijf een mooie toekomst geven. Laten we het hebben over scenario’s die ertoe leiden dat we de beste staalfabriek van Europa kunnen zijn. Het is onze ambitie om ons bedrijf weer sterk te maken, zodat ons bedrijf het neusje van de zalm in Europa is en blijft.’’

Continuïteitsverklaring

Dat er juist in het jaar voorafgaand aan de COVID-19-pandemie een fors verlies moet worden genoteerd, is voor veel betrokkenen een extra reden tot bezorgdheid. Immers, als het vorig jaar al niet goed ging, hoe slecht zullen dan de cijfers voor dit jaar uitvallen? De onzekere situatie, waarmee veel bedrijven wereldwijd dit jaar te kampen hebben, wordt door het bedrijf niet genegeerd. Tezamen met de jaarstukken werd door de bestuurders en auditor ook een continuïteitsverklaring af. Daarin besvestigt men dat Tata Steel Europe maatregelen heeft genomen om geld te besparen en over voldoende middelen beschikt om de activiteiten voort te zetten.

Dat die maatregelen effect hebben, blijkt uit de jongste cijfers die het bedrijf hierover noemt: ,,Het transformatieprogramma is er op gericht om minimaal 750 miljoen pond te verdienen om een gezond bedrijf neer te zetten voor de toekomst. Hiertoe zijn verschillende projecten ingericht waar veel mensen aan werken. Dit heeft inmiddels al geresulteerd in de verbetering van het resultaat van meer dan 500 miljoen pond.’’ De tegenvallende jaarcijfers zullen overigens geen gevolgen hebben voor de verbeteringen die Tata Steel in Velsen doorvoert ten behoeve van de omgeving. ,,De onderhoudsplannen, investeringen en de uitvoering van de Roadmap 2030 vinden onverkort doorgang.’’ (Foto: Bos Media Services)