Omgevingsdiensten en inspectie gaan nauwer samenwerken in asbestketen

Om erop toe te zien dat asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie SZW en omgevingsdiensten in Nederland, verzameld in ODNL, nauwer samenwerken in de asbestketen. Omgevingsdienst IJmond is als partner nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de gezamenlijke agenda.

De verschillende overheidsdiensten werken al samen op het gebied van het veilig en gezond verwijderen van asbest. Vanwege de grote hoeveelheid asbest die de komende jaren nog verwijderd moet worden, is besloten om de samenwerking tussen de Inspectie SZW en de omgevingsdiensten te intensiveren. De nauwere samenwerking is vastgelegd in de Agenda toezicht asbest sanering en de intentieverklaring is op woensdag 10 mei 2017 door beide partijen getekend.

De samenwerking tussen Inspectie SZW en ODNL vindt plaats op zowel strategisch, tactisch als operationeel vlak. In de Agenda toezicht asbest sanering is opgenomen dat op strategisch gebied met elkaar zal worden afgestemd wat de doelen van het toezicht zijn, met aandacht voor gezond en veilig werken. Tactisch gezien worden er afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van illegale saneringen, juridische verantwoordelijkheid en inbreng bij landelijke interpretatie van wetgeving. Op operationeel vlak wordt er structureel kennis en data over de uitgevoerde controles en interventies uitgewisseld.

Gezien de op handen zijnde verplichte sanering van asbestdaken is gezamenlijk optreden steeds meer van belang. Vanaf 2024 mogen particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen geen asbestdaken meer bezitten. In dat jaar is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken. Komende jaren zal Omgevingsdienst IJmond particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen informeren over deze wijziging.

Zie ook www.odijmond.nl/asbest.