Olieboringen in de Gladiolenstraat?

Santpoort – Als je niet beter zou weten, zou je wellicht denken dat aan de Gladiolenstraat in Santpoort-Noord een olieveld is aangeboord. Daarmee hebben deze lange rode buizen echter niets van doen. Het zijn zogenoemde mantelbuizen, die gebruik worden om leidingen doorheen te trekken. Met name als leidingen onder of door een obstakel als een fundering, muur of verkeersweg moeten worden getrokken, zijn mantelbuizen van nut. Bij eventuele vervanging van een leiding, kan die simpelweg door de mantelbuis worden getrokken, zonder dat er obstakels verwijderd of afgebroken moeten worden. Mantelbuizen zijn er in diverse formaten, de exemplaren op de foto zijn behoorlijk fors van diameter. De rode kleur verraadt dat het hier gaat om buizen voor elektriciteitsleidingen. Foto: Jan de Haas