Odd Fellows doneren aan Alzheimer Café Velsen

De Velsense Odd Fellows hebben in hun gebouw aan de Stationsweg 95 in Velsen-Zuid een symbolische cheque ter waarde van 3.340 euro overhandigd aan het bestuur van de regionale afdeling Alzheimer Midden-Kennemerland, waarvan het Alzheimer Café Velsen onderdeel uitmaakt.

Het is momenteel week van dementie en vorige week woensdag was het Wereld Alzheimer Dag. De donatie van de Odd Fellows kwam dus op een zeer goed moment.

In Nederland krijgt één op de vijf mensen dementie. Deze mensen, bewoners van locaties maar ook thuiswonenden met hun mantelzorgers, voelen zich vaak eenzaam en hebben behoefte aan meer begrip en erkenning. Er worden voor hen dan ook allerlei activiteiten georganiseerd. Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen zijn donaties uiteraard van harte welkom.

Namens beide loges werd de uitreiking gedaan door mevrouw Constance van den Berg, bestuurslid van de commissie maatschappelijke activiteiten. Zij liet deze uitreiking gepaard gaan met een verduidelijking van de sociale opdracht die Odd Fellows op zich hebben genomen, namelijk het helpen van de hulpbehoevende medemens.

De dames en heren van de Duinroos- en IJmondloge hadden dit bedrag bijeengebracht middels allerlei activiteiten, zoals een vlooien- annex boekenmarkt, een kerstbrodenactie en een speciale actie bij het overlijden van een aan dementie lijdende Velsense Odd Fellow.

Uit de lovende dankwoorden van vorenbedoelde voorzitter en penningmeester bleek hoe welkom deze donatie was, want hiermee konden deze zorgverleners de zo broodnodige laptop en beamer aanschaffen.

Zie ook www.oddfellows-velsen.nl.