Nieuwjaarsbijeenkomst op Plein 1945 druk bezocht

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen vond nu eens niet plaats in de Burgerzaal, maar in een tent op Plein 1945. Het nieuwe gemeentebestuur wilde de drempel zo laag mogelijk houden en daarom was voor deze aanpak gekozen. Er was zelfs een speciaal hoekje waarin kinderen zich konden vermaken. De bijeenkomst werd druk bezocht.

Burgemeester Dales en loco-burgemeester Bram Diepstraten waren allebei ziek, waardoor wethouder Jeroen Verwoort de nieuwjaarstoespraak hield. ,,Als derde doelman maak je in de regel niet veel speelminuten, maar als je dan bij een belangrijke wedstrijd er moet staan kan je niets meer dan je best doen.’’ Verwoort ging dieper in op de energietransitie, waar iedereen mee te maken krijgt. ,,De raad en het college hebben de ambitie een lokaal klimaatakkoord af te sluiten met inwoners, organisaties en bedrijfsleven. Al in 2023 willen we de eigen gemeentelijke organisatie klimaatneutraal gemaakt hebben. We willen inwoners en bedrijven ondersteunen bij de transitie naar duurzamere vormen van energieopwekking en onderzoeken daarom naast zonne- en windenergie ook andere mogelijkheden waaronder riothermie, warmtenet en waterstof. Samenwerken is ook cruciaal voor de ambities die Velsen heeft om de Nederlandse hoofdstad van de offshore windenergie te worden. Het is van belang dat wij snel kunnen beginnen met het aanleggen van de energiehaven.’’

,,Velsen is geen eiland’’, vervolgde Verwoort. ,,Onze scope zal steevast op de regio gericht moeten zijn. Alleen dan kunnen we de veelzijdige gemeente die wij zijn zo goed mogelijk bedienen. Zo krijgen we de bereikbaarheid van onze kernen op de agenda, zo zorgen we voor een vitale economie in het Noordzeekanaalgebied en zo zorgen wij ervoor dat al onze inwoners passende zorg krijgen.’’ 

Verwoort benadrukte dat Velsen voor iedereen een aantrekkelijke gemeente moet zijn. ,,We verbeteren de leefbaarheid door te kijken wat een wijk nodig heeft. De signalen en acties van inwoners nemen we daarin mee. Er is veel aandacht voor het oplossen van kleine ergernissen die ons woonplezier bederven, zoals hondenpoep en zwerfvuil. Maar ook voor initiatieven die vanuit buurten en wijken worden opgestart. Ook willen we ondermijning, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld, tegengaan. We gaan drugshandel en overlast door drugs tegen door het van verschillende kanten aan te pakken. We willen de structuur die erachter zit kapot maken en pakken het witwassen van crimineel geld aan.’’

Op het gebied van cultuur gaat de gemeente voor een gevarieerd, modern en passend aanbod voor jong en oud. ,,Ik ben dan ook blij dat de Stadsschouwburg weer de weg naar voren heeft kunnen inslaan.’’

Wethouder Jeroen Verwoort sloot af met de oproep om oog voor elkaar te hebben. ,,In Velsen moet iedereen mee kunnen doen: werkenden en niet werkenden, zij die het even niet alleen kunnen, ouderen die soms in eenzaamheid verkeren, blank en getint, vrouwen en mannen, hetero en homo. Daarom wappert vandaag ook hier op het stadhuis de regenboogvlag. Omdat onverdraagzaamheid nooit geaccepteerd dient te worden en de gelijkheid en verdraagzaamheid helaas nog niet vanzelfsprekend zijn.’’ (foto: Reinder Weidijk)