Nieuwe uitgave Historische Kring Velsen

Velsen – Maandag 8 april presenteert Historische Kring Velsen zijn nieuwe jaarboek VELISENA 27/2019. In deze uitgave een zestal artikelen over Velsen in historische perspectief. Het eerste artikel is van Gerard J. Telkamp over de verrassende herkomst van de naam van hofstede Thorn in Santpoort-Noord. In dit verhaal komt de naam Laurillard voor naar wie in Santpoort-Zuid een straat is vernoemd. De redactie ging op onderzoek naar deze persoon, ooit een zeer geliefd predikant. Een uitvoerige en veelzijdige beschrijving van de Duinweg- of Duivelslaan waar Laurillard zijn laatste dagen doorbracht komt van Erik Baalbergen. Lenie Hagen vertelt het verhaal van de oprichting en het einde van de Da Costaschool in Velsen-Noord (foto) en daarmee van haar grootvader die er de eerste schooldirecteur was. Zij kon hiervoor uit het archief van zowel de school als haar familie putten. Rina Boudesteijn-Van Vliet schreef een artikel over de Anti Revolutionaire Partij Velsen en Jan Morren is diep in de geschiedenis en de archieven gedoken voor een artikel over het gebied van De Ticht en de tiende die daar werd geheven. 

De presentatie van VELISENA 27/2019 is in Wijkcentrum De Hofstede in Velserbroek en wordt voorafgegaan door korte lezing door het bestuur en de molenaar van molen De Zandhaas over het beheer en de exploitatie van deze historische molen. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. VELISENA 27/2019 is na 8 april te koop in de Velser boekhandels. (foto: familie-archief Hagen)