Nieuw college vrijdag aan de slag met tijdelijk programma

Formateur Bram Diepstraten kwam deze week met twee keer goed nieuws. Die dag maakte hij bekend dat er toch een raadsbreed akkoord komt. Het is nog niet helemaal volledig, maar in ieder geval doen alle gekozen fracties mee. Er zijn nog onderhandelingen gaande op detailniveau. Diepstraten sprak zijn waardering uit over de samenwerking tussen partijen.

Daarnaast kon hij melden dat de nieuwe wethouders per 1 juni aan de slag gaan, maar wel met een tijdelijk programma dat is gestoeld op de bestaande Visie op Velsen 2025 en de Strategische Agenda. Want intussen wordt er nog hard gewerkt aan de input voor maatschappelijke opgaven en doelen met inwoners, organisatie en ondernemers.

Democratie en participatie zijn speerpunten voor het nieuwe college, dat donderdagavond wordt geïnstalleerd. Velsen Lokaal nam als grootste partij het initiatief om het duale stelsel van gemeenteraad als bestuurlijk en het college als uitvoerend orgaan te vervolmaken. Met het raadsbreed akkoord is de eerste stap gemaakt: fracties werken samen aan de toekomst.

Het college wil de participatie veel meer uitdiepen en met verschillende ‘instrumenten’ zoals het bestaande burgerpanel, enquêtes, e-democracy via sociale media en mogelijk wijkspreekuren, personen en partijen veel meer dan nu betrekken bij het beleid. Dat gebeurt nu al, want de nieuwe wethouders worden letterlijk de markt op gestuurd om te horen wat er leeft onder de mensen. Dat is dan ook de basis van hun nieuwe visie, waarmee het definitieve collegeprogramma wordt samengesteld.

Per 1 juni gaan de nieuwe wethouders aan de slag met lopende zaken en nieuwe portefeuilles. Daarbij zullen in het stadhuis en mogelijk daarbuiten heel wat muurtjes gaan sneuvelen, want ‘intermuraal’ is ook zo’n speerpunt.

Iedereen krijgt te maken met een brede visie die de eigen taken overstijgt. Dat zal nog een omslag geven, maar het is de bedoeling dat door al deze veranderingen een meer democratisch beleid komt, waar niet alleen het college en de gemeenteraad voor verantwoordelijk zijn, maar waar burgers, ondernemers en organisaties ook hun steentje aan bijdragen.

(Karin Dekkers/foto: Reinder Weidijk)