Niet brommen en snorren op nieuwe fietsroute

Deze week is de nieuwe fietsroute tussen de Zeeweg in IJmuiden en Station Santpoort-Noord in gebruik genomen.

Deze fietsroute ligt voor een deel naast het nieuwe HOV tracé en is een zogenoemd onverplicht fietspad. Dit wordt aangegeven met het rechthoekige blauwe bord ‘fietspad’. Dat bord betekent volgens de verkeersregels dat fietsers niet verplicht zijn het pad te nemen, maar dat wel mogen doen. Voetgangers mogen dit pad ook gebruiken op delen waar geen voetpad aanwezig is.

Dat geldt niet voor snorfietsers met brandstofmotor en bromfietsers. Zij mogen volgens de verkeersregels niet van een onverplicht fietspad gebruik maken. De boete bij overtreding is momenteel 95 euro (excl. administratiekosten). Ook mogen ruiters het fietspad en voetpad niet gebruiken. Zij riskeren bij overtreding een boete van 55 euro.

Als het donker is wordt het fietspad alleen verlicht tijdens de spits. Dit is ’s ochtends vanaf circa 07.00 uur en ’s avonds tot ongeveer 19.00 uur. Buiten deze spitstijden is het dus niet verlicht. Dit om de natuurlijke leefomgeving van dieren zoveel mogelijk te beschermen.

De aansluiting van het nieuwe fietspad bij de Zeeweg is tijdelijk. Deze aansluiting verandert als de rotonde Waterloolaan-Zeeweg-Minister van Houtenlaan wordt aangeleg. Deze werkzaamheden staan gepland in de periode augustus-oktober 2017.

Ook andere weggebruikers moeten rekening houden met de gewijzigde situatie. Zo moeten automobilisten vooral op de kruising Driehuizerkerkweg-Nicolaas Beetslaan rekening houden met overstekende fietsers. Op kruisingen zonder voorrangsregeling, hebben alle bestuurders van rechts voorrang, dus ook fietsers.