Meeste toeristen komen uit Noord-Holland

Velsen moet het vooral hebben van de Noord-Hollandse dagjestoerist. Dat blijkt uit het Bezoekersonderzoek Velsen 2016 dat werd gehouden onder Duitse en Belgische inwoners.

Bij het MRA onderzoek werden 340 bezoekers in Velsen ondervraagd bij diverse locaties. 82 procent van hen kwam uit Noord-Holland en 7 procent uit Duitsland. Uit andere landen kwam 11 procent. Het gaat dan vooral om dagjesmensen.

Wel is het aantal overnachtingen in Velsen door uitbreiding van het aantal verblijfsmogelijkheden flink gestegen, van 220.000 overnachtingen in 2008 naar 336.000 in 2015. In 2015 waren de cijfers wel hoog vanwege SAIL. De meeste bezoekers hebben grote waardering voor de combinatie van haven en strand in Velsen, iets wat Velsen onderscheidt van andere kustplaatsen.

Ook evenementen zijn belangrijke toeristentrekkers, reden waarom men deze meer gaat promoten. Helaas blijven de bestedingen van toeristen in Velsen nogal achter, vergeleken met die in andere plaatsen. Gemiddeld besteden dagjesmensen 25 euro per persoon per dag, voornamelijk aan eten en drinken. Vooral aan het winkelen wordt minder uitgegeven in Velsen, vergeleken bij de andere locaties.

Verblijfstoeristen besteden overigens wel iets meer dan de gemiddelde toerist per dag, gemiddeld 93,99 per persoon per dag. Hoewel er veel waardering is voor de faciliteiten, zoals horeca, bereikbaarheid per auto en netheid van het strand, wil de gemeente daar nog op inzetten. Onder meer door het nieuwe bezoekerscentrum Brak, en een opschoonactie op de routes naar de kust en de haven.

Uit het toeristisch onderzoek naar bezoekers uit België en Duitsland, via de Kustmonitor 2015, blijkt dat Duitse en Belgische gasten het liefst uitwaaien op het strand, restaurants met streekgerechten bezoeken en veel interesse hebben in het achterland van de kust. Kustplaatsen onderscheiden zich te weinig van elkaar. Maar IJmuiden aan Zee is bekender bij de Belgen dan bij de Duitsers.

Het potentieel aantal bezoekers voor de komende 3 jaar loopt voor Duitsland in de miljoen en voor België is dat meer dan 400.000. Dat geeft aan dat er zeker marktkansen zijn voor Velsen. Daarom wil de gemeente bedrijven die werken met streekproducten onder de aandacht gaan brengen en interessante fiets- en wandelroutes vertalen in het Duits. Het profiel IJmuiden Rauw aan Zee wordt verder ontwikkeld.