'Meer gft, minder restafval'

100-100-100.nu, het project over afval scheiden en afval voorkomen, is over de helft. Na acht weken afval wegen, tekenen de eerste resultaten zich af.
De deelnemers houden minder restafval overhouden dan waar ze mee van start gingen. Dit komt onder andere omdat ze hun gft, en dan vooral etensresten, goed scheiden. Dat is winst voor ons milieu, want hoe meer etensresten er in het gft zitten, hoe geschikter het is om te vergisten en om te zetten in groen gas.
De totale hoeveelheid gft van de gemiddelde Nederlander is 160 kilo per jaar. Daarvan wordt 80 kilo goed gescheiden, maar helaas belandt nog 80 kilo in het restafval.
Voor 100-100-100 is de deelnemers uit de gemeente Velsen gevraagd om hun etensresten en ander organisch afval uit huis te wegen. Ook oude bloemen horen hier bijvoorbeeld bij. Het tuinafval hoeft niet gewogen te worden.
De deelnemers in de gemeente Velsen wisten hun restafval in de eerste helft van 100-100-100 te beperken tot 1,9 kilo per huishouden. Vergeleken met een gemiddeld Nederlands huishouden is dat echt heel weinig: dat heeft nog zo’n 10,7 kilo restafval per week. De exacte resultaten van de afvalstromen worden na de 100 dagen geanalyseerd en bekendgemaakt.
Zie ook www.100-100-100.nu.