Massale opkomst bij manifestatie over staalfusie

Duizenden medewerkers van Tata Steel zijn woensdagochtend naar Velsen-Noord gekomen om te protesteren tegen de voorgenomen fusie met ThyssenKrupp. Door de samenvoeging dreigen in Nederland 2000 banen verloren te gaan.

FNV-bestuurder Aad in ’t Veld: ,,De fusietrein dendert door en de medezeggenschap en de vakbonden worden er compleet buiten gehouden. Wij eisen inspraak en een garantie voor de huidige en toekomstige werkgelegenheid in IJmuiden. Zonder garanties komt er geen fusie. Deze manifestatie is het begin. Hardere acties en stakingen volgen hierna.”

In Duitsland heeft ThyssenKrupp inmiddels in de onderhandelingen met Duitse vakbonden gesproken over werkgelegenheidsgaranties. In Nederland zijn over de fusie nog helemaal geen gesprekken met de FNV of de medezeggenschap gevoerd. Tata Steel heeft ook nog steeds geen informatie aan de vakbond verstrekt.

De FNV eist volledige helderheid over de toekomstplannen, voordat de definitieve overeenkomst tussen Tata en Thyssen wordt getekend. Ook accepteert de FNV geen afbouw van 2000 arbeidsplaatsen bij Tata Steel Europa en moet er een werkgelegenheidsgarantie komen voor de komende tien jaar voor alle Nederlandse vestigingen.

De FNV strijdt voor het behoud van de kracht van het Nederlandse staalbedrijf. In ’t Veld: ,,We willen de garantie dat er geïnvesteerd blijft worden, bijvoorbeeld in de Hoogovens. Ook moet Tata Steel IJmuiden een geïntegreerd staalbedrijf blijven, dus geen outsourcing van werkgelegenheid naar lagelonenlanden en geen verplaatsing van afdeling of werkpakketten. En Tata Steel Nederland moet baas in eigen huis blijven, zodat zij zelfstandig kunnen beslissen over de winst die in Nederland gemaakt wordt. Dat is niet alleen in het belang van de medewerkers van Tata Steel in IJmuiden, maar van heel Nederland.” (foto: Leo Tillmans)