Lerarentekort noopt scholen tot zoeken naar alternatieven

Regio – Het lerarentekort in het primair onderwijs neemt steeds ernstiger vormen aan. Drie grote onderwijsinstellingen in onze regio hebben de handen ineengeslagen om samen tot een oplossing voor het probleem te komen. In een brief aan de ouders van alle leerlingen laten Atlant, Fedra en OPO IJmond vandaag weten dat ze een procesbegeleider aanstellen om te komen tot een plan voor een alternatieve schoolweek. Wat zo’n alternatieve schoolweek precies gaat inhouden, wordt vooralsnog niet benoemd. De schoolbesturen komen morgen met een uitgebreide toelichting.

Door Raimond Bos

Al enkele jaren kampt ons land met een lerarentekort in het primair onderwijs. Waren er in 2019 al 2.322 fulltime leraren en directeuren tekort, over twee jaar zal dat aantal naar schatting zijn opgelopen tot ongeveer 4.000 en daar blijft het niet bij. In 2027 gaat het om een tekort van 10.874 fulltime banen, ofwel ruim twaalf procent van het totaal aantal leraren dat er nu is. Een bijkomend probleem is dat de situatie het meest nijpend is op de plaatsen waar veel kinderen wonen. Onze provincie is dichtbevolkt en daardoor speelt dit probleem niet nog nadrukkelijker. In de Zaanstreek en Amsterdam werd twee jaar geleden al gegrepen naar een noodmaatregel: de vierdaagse lesweek. Ouders kwamen daartegen in verzet, ze wezen erop dat hun kinderen recht op onderwijs hebben. Maar hoe kun je dat onderwijs vorm geven, als je er niet de juiste mensen voor hebt?

Werkdruk

Door de hoge werkdruk in het onderwijs is deze sector voor nieuwkomers bepaald niet aantrekkelijk. Leraren klagen over een te hoge werkdruk, waardoor de balans tussen werk en privé niet meer in verhouding is. Daarmee lijken de onderwijsorganisaties in een vicieuze cirkel te zijn beland, want het teruglopende aantal leraren leidt weer tot een nieuwe verhoging van de werkdruk. ,,Het lerarentekort in de scholen van Atlant, Fedra en OPO IJmond loopt dit schooljaar zo hoog op dat het naar huis moeten sturen van klassen onvermijdelijk is’’, stellen de drie onderwijsbesturen. Men vervolgt: ,,Dit vormt een grote bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs én voor het  welbevinden en werkgeluk van onze medewerkers.’’ Deze maand kwamen de directeuren van de betrokken scholen bijeen voor een eerste verkenning van het te volgen traject.

Klankbordgroepen

Er komen drie klankbordgroepen, respectievelijk voor de directeuren, de ouders en de leraren (en ondersteunend personeel). In de komende maanden praat men uitgebreid verder over de mogelijkheden. Ouders die de brief ontvangen hebben en willen reageren, kunnen via schoolweek@fedra.nl hun gedachten over dit proces kenbaar maken. ,,Wij zijn ons zeer bewust dat de alternatieve schoolweek, in welke vorm dan ook, afwijkt van wat u gewend bent en waar u waarde aan hecht’’, schrijven de schoolbesturen in de brief. Ze benadrukken dat het lerarentekort nog niet op alle scholen van de genoemde organisaties merkbaar is, maar benadrukken dat dit in de komende jaren zal veranderen. ,,De enige oplossing is een gezamenlijke oplossing’’, stellen ze. (Foto: Pixabay)