Leerpunten bij evaluatie gasstoring Velsen-Noord

De inspectie van Veiligheid & Justitie (V&J) heeft de resultaten van het onderzoek naar de afhandeling van de gasstoring, in januari 2015 in Velsen-Noord, bekend gemaakt.

De afhandeling van de het incident is in het algemeen goed verlopen. Getroffen bewoners zijn tevreden over de communicatie en de afhandeling. Maar er zijn ook leerpunten.

Liander, Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de gemeente Velsen hebben samengewerkt bij het incident. Voor Veiligheidsregio Kennemerland was het in de nieuwe regionale opzet een van de eerste incidenten waarbij volgens de nieuwe structuur en planvorming werd gewerkt.

De inspectie concludeerde dat de regio op de goede weg is, maar dat de verwachtingen jegens – en de taken van de individuele gemeentes nog explicieter moeten worden uitgewerkt.

Liander had als netwerkbeheerder een grote rol bij de aanpak. De rol van de klassieke hulpverleningsdiensten zoals brandweer, politie en geneeskundige diensten was beperkt. Maar toch waren zij in grote getalen actief. Dit had efficiënter gekund, aldus V&J.

Lees verder in de krant van donderdag 11 februari 2016