Leerlingenraad Bosbeekschool officieel geïnstalleerd

Burgemeester Frank Dales heeft vrijdag eerste Leerlingenraad van de Bosbeekschool officieel geïnstalleerd. Het John van Dijk Fonds had speciaal voor deze gelegenheid de raadzaal van het gemeentehuis beschikbaar gesteld.

Het John van Dijk Fonds is opgericht ter herinnering aan John van Dijk. Dit raadslid bracht jongeren en politiek dichter bij elkaar. Het Fonds bestaat uit raadsleden en steunfractieleden.

Ter voorbereiding  op hun belangrijke taak hebben de raadsleden van het John van Dijkfonds de nieuwbakken ‘raadsleden’ verteld hoe de gemeenteraad werkt en een mini-debat gehouden. Vervolgens heeft burgemeester Dales de eerste vergadering van de leerlingenraad geopend en de leerlingen officieel beëdigd.

Ter afsluiting van de bijeenkomst heeft mevrouw Post, de moeder van John van Dijk, de leerlingen een prachtig versierde chocoladeletter gegeven en hen heel veel succes toegewenst met hun belangrijke taak. (foto: Reinder Weidijk)