Lange Nieuwstraat anderhalf jaar dicht

BAM Infra Wegen start maandag met de grootschalige reconstructie van de Lange Nieuwstraat. Het project wordt in zes fasen uitgevoerd en duurt tot februari 2017. Na de Lange Nieuwstraat wordt ook het Velserduinplein opnieuw ingericht.

De gehele Lange Nieuwstraat krijgt nieuwe bestrating. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen en worden er maatregelen getroffen om wateroverlast tijdens hevige regenbuien te beperken. Hiervoor wordt over de hele lengte een apart infiltratieriool aangelegd.

Na de herinrichting heeft de Lange Nieuwstraat één nieuw wegprofiel met vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg. De veiligheid voor fietsers verbetert hierdoor aanzienlijk én de snelheid van het wegverkeer neemt af door het versmallen van de rijbaan. Ook wordt het winkelgebied vernieuwd en komen er nieuwe haltes voor de lijnbussen.

De werkzaamheden starten maandag aan de westkant van de Lange Nieuwstraat. In fase 1 gaat de straat tussen de rotonde Planetenweg en de kruising met de Scheldestraat open. Deze werkzaamheden duren tot begin december. Daarna start direct fase 2 tussen de Scheldestraat en het Marktplein. Hier wordt gewerkt tussen december 2015 en maart 2016.

Vanaf Plein 1945 richting Zeewijk wordt het autoverkeer omgeleid via de Lange Nieuwstraat, de Merwedestraat en de Heerenduinweg. Verkeer vanuit Zeewijk wordt omgeleid via het Gijzenveltplantsoen en de Heerenduinweg. Ook de buslijnen 3, 75 en 82 worden omgeleid. Zie www.connexxion.nl en www.velsen.nl.

Fietsers en bromfietsers worden via de omliggende wegen omgeleid. Op het deel waar gewerkt wordt, kunnen voetgangers langs het werk lopen om woningen en winkels te bereiken.

Met de werkzaamheden is een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid, maar voor dat geld krijgt de Lange Nieuwstraat tevens een flinke kwaliteitsimpuls. (foto: Friso Huizinga)