Koninklijke onderscheiding voor Ronald Davio

Velsen – Ronald Davio (71) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), BVO Telstar, het Zeekadetkorps en Rotary Velsen. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk reikte vorige week donderdag de bijbehorende versierselen uit.

Davio ontving zijn Koninklijke onderscheiding tijdens een feestelijke algemene ledenvergadering van de verenging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports. Hier werd ook afscheid genomen van hem als voorzitter van het bestuur. Vrijwel zijn gehele werkzame leven zette Davio zich in voor de offshore-sector in het Noordzeekanaalgebied. Eerst als algemeen bestuurslid bij AMPORTS, waar hij de potentie van offshore-olie en de gassector heeft uitgebouwd en ondersteund. De grote potentie van de offshore-sector en met name offshore-wind leidde er vervolgens toe dat de Vereniging Amsterdam IJmuiden Offshore Ports zich heeft kunnen verzelfstandigen in 2016. Onder zijn leiding is het succesvolle programma Wind@Work van start gegaan, waardoor bedrijven in het Noordzeekanaalgebied in staat worden gesteld bijdragen te leveren aan de uitrol van Wind op Zee.

Als vrijwillig lid van de Raad van Commissarissen van de BVO Telstar heeft Davio bijgedragen aan de continuïteit van deze club. In zijn functie als gedelegeerd commissaris heeft hij in een financieel moeilijke periode de directie bijgestaan en de financiële huishouding op orde kunnen krijgen. Mede dankzij hem is in deze periode de organisatiestructuur van Telstar verder geprofessionaliseerd. Sinds 2012 is hij ook bestuurslid van het Zeekadetkorps IJmond. Zijn kennis en vaardigheden op het gebied van scheepsvaart en zijn uitstekende communicatieve vaardigheden zijn daar zeer waardevol. Als lid van het bestuur adviseert hij over de aanschaf en het onderhoud van het schip van het korps. Ook stimuleert hij jongeren om meer in aanraking te komen en ervaring op te doen met varend erfgoed en de scheepvaart in het algemeen.

Op de foto:
Commissaris van de Koning Arthur van Dijk, gedecoreerde Ronald Davio en burgemeester Frank Dales. (Foto: aangeleverd)