Kantonrechter: Jacob Bron mag niet ontslagen worden

De arbeidsovereenkomst met schouwburgdirecteur Jacob Bron mag niet worden ontbonden. Dat heeft de kantonrechter in Haarlem bepaald.

Het bestuur van de Stadsschouwburg Velsen had Bron geschorst en was een ontslagprocedure tegen hem gestart vanwege vermeend verwijtbaar handelen en een verstoorde verhouding met het bestuur en het personeel. Die argumenten zijn door de rechter van tafel geveegd.

‘De kantonrechter stelt dat er geen sprake is geweest van financieel wanbeleid, terwijl evenmin is gebleken dat verweerder een onjuist beeld van de financiële situatie heeft geschetst of informatie heeft achtergehouden of onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt’, schrijft de kantonrechter in haar beschikking.

Van een verstoorde verhouding is evenmin sprake, luidt het oordeel. ‘De Stadsschouwburg Velsen heeft te snel en te hard heeft gereageerd met de drastische maatregel van een schorsing en het aansturen op beëindiging van het dienstverband, zonder dat enige substantiële poging was ondernomen om vragen aan de zijde van het bestuur ten aanzien van concrete financiële issues op te helderen, eventuele verschillen van inzicht omtrent het financieel beleid te overbruggen en het functioneren van verweerder in bepaalde opzichten bij te sturen.’

De kantonrechter zegt zich te realiseren dat de langdurige afwezigheid van Jacob Bron (sinds mei 2016) een lastige hobbel zal zijn bij hervatting van de werkzaamheden, zowel voor de directeur als voor het personeel. Het tijdsverloop, dat mede een gevolg is geweest van de aanvankelijk onjuist gekozen bestuursrechtelijke ingang, mag echter niet in het nadeel van Bron werken, aldus de kantonrechter.

Schouwburgdirecteur Bron werd deze zomer geschorst omdat er een financieel tekort van enkele tonnen was ontstaan. De rechtbank volgt de conclusie van een onderzoek waarin wordt gesteld dat onder meer teruglopende inkomsten de oorzaak zijn van de roodstand, en niet het vermeende financieel wanbeleid door de directeur.