Kandidatenlijst D66 Velsen krijgt vorm

D66 is in Velsen bezig met de vorming van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezing van lijsttrekker Annette Baerveldt is inmiddels de kandidaatstelling voor de rest van de lijst gesloten.

,,Het is buitengewoon verheugend dat het merendeel van de fractie zich weer kandidaat heeft gesteld aangevuld met nieuw talent.” Naar goed gebruik zal eind september de interne verkiezing starten over de volgorde van de lijst waarbij elk D66 Velsen lid een stem heeft.

Helaas heeft Hülya Kat aangegeven in 2018 niet voor een nieuwe raadsperiode verkiesbaar te zijn. ,,De afgelopen jaren heb ik mij mogen inzetten voor D66 en de gemeente Velsen. Samen met een fantastische en stabiele D66-fractie. Terugkijkend heb ik veel politieke ervaring opgedaan en ben daarvoor de kiezer en D66 zeer erkentelijk Het is nu echter tijd voor andere keuzes. Ik zal mij blijven inzetten voor D66. Met mijn aanstaande verhuizing naar Amsterdam wil ik blijven zorgen dat sociale ongelijkheid wordt bestreden en geïnvesteerd wordt in gelijke kansen.’’

Hülya Kat zette zich sinds 2010 in de raad onder andere in op beleidsterreinen openbare orde & veiligheid, sociale zaken en regionale samenwerking. Ook was zij voorzitter van het John van Dijk Fonds. Daarnaast was zij voorzitter van de IJmondcommissie en sessievoorzitter van de raadscarrousel vergaderingen van de gemeenteraad van Velsen. Buiten Velsen is ze lid van het D66-regiobestuur Noord-Holland en stond zij dit jaar kandidaat voor het kamerlidmaatschap.

D66Velsen-lijsttrekker Annette Baerveldt betreurt het besluit: ,,Wij zullen volgend jaar afscheid gaan nemen van een sociaal bewogen raadslid. Gelukkig is zij voor de partij niet verloren en gaat zij haar talenten inzetten in Amsterdam. Ik weet zeker dat de ervaring die zij in Velsen heeft opgedaan daar van grote waarde zullen zijn.’’