Jubilarissen Soli in het zonnetje gezet tijdens Nieuwjaarsreceptie

Santpoort – Bij muziekvereniging Soli werden tijdens de Nieuwjaarsreceptie acht jubilarissen gehuldigd door de vereniging en door de Velser Gemeenschap. Op de foto Irene Hoogzaad (25 jaar lid), Ilona Blom van Schaik, Dick Wardenier en Linda Nolten (40 jaar lid) en Jan Jansen (60 jaar lid). Al deze jubilarissen zetten zich, ieder op hun eigen manier, in voor de vereniging, bijvoorbeeld als bestuurslid, organisator van (kerst)concerten, initiatiefnemer ensembles, onderhoud gebouw, etc. Helaas ontbraken wegens ziekte op de receptie Mariëtte de Vries (50 jaar lid), Sine Abma (40 jaar lid) en Bertus Molenaar (75 jaar lid). Zij zullen de oorkonden op een ander moment overhandigd krijgen door het bestuur. (Foto: Bernadette Duineveld)