Journalisten maken boek over nieuwe zeesluis

De monding van het Noordzeekanaal ondergaat momenteel een metamorfose. Aannemersconsortium OpenIJ werkt in opdracht van Rijkswaterstaat bij het sluizencomplex aan de bouw van de grootste sluis ter wereld.

De oplevering van deze sluis staat gepland voor najaar 2019. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) sprak bij het officiële startschot in september 2016 van een ‘nieuwe voordeur van Amsterdam’ en noemde het ontwerp van OpenIJ ‘een icoon van inventief bouwen’.

De IJmuider Courant/Dagblad Kennemerland heeft dit jaar in een serie ruimschoots aandacht besteed aan dit reuzenproject en de gevolgen voor de gebruikers en omwonenden. De 23 verhalen zijn gebundeld in een boek, aangevuld met de geschiedenis van het sluizencomplex en SHIP, het informatiecentrum over het Noordzeekanaalgebied en de aanleg van de nieuwe sluis.

Onderwerpen zijn onder meer de revolutionaire manier van bouwen, de gevolgen voor de sleepdiensten, het Loodswezen, de Vletterlieden, het Sluisleidingscentrum, de bewoners van Sluiseiland, de cruisevaart, duurzaamheid en de landelijke inpassing van het sluizencomplex. De auteurs spraken hiervoor met tientallen mensen die direct of indirect met de sluis te maken hebben.

Het boek (21 x 21 cm, 84 pagina’s geheel full-colour, genaaid in een fraai softcover omslag) kost 12,50 euro, exclusief BTW. Het ontwerp ligt in handen van bureau Opzet in Santpoort-Zuid. ‘Een nieuwe voordeur’ komt uit rond 1 november, een ideaal moment in verband met de feestdagen.

U kunt het boek vanaf nu bestellen via zeesluis@studio2media.nl. Bestellingen moeten uiterlijk 31 augustus binnen zijn.