Jonge boompjes geoogst voor tweede leven op nieuwe plek

Velsen-Noord – In Velsen-Noord vond zaterdag een bijzondere reddingsoperatie plaats. Om jong groen uit het Wijkeroogpark elders een tweede leven te geven, sloegen vrijwilligers van ‘Meer Bomen Nu’, een groepje Velsenaren, lokale politici en TenneT de handen ineen. Samen oogstten zij 1.959 jonge boompjes en struiken, waarvan de helft binnenkort gebruikt wordt voor de renovatie van de groenstrook langs de Pontweg.

De oogstdag vond plaats in de hoek van het park die tegen de Beverwijkse industrie aanligt. Daar start aannemer NRG deze week met de voorbereidingen voor de inrichting van een tijdelijk werkterrein. Dit is nodig voor de aanleg van de elektriciteitskabels van TenneT waarmee de windparken voor de kust worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. In 2023 wordt via deze verbinding groene stroom van zee beschikbaar gemaakt voor het gebruik op land.

Nederland 20220108 TenneT HKN, HKWA https://meerbomen.nu Verplanten geeft hoop! Met deze werkwijze kunnen we echt een enorme versnelling inzetten om Nederland te vergroenen. Elke stek of zaailing is er één en kan over 40 jaar een prachtige boom zijn.Oogstdag TenneT HKWA Voordat de voorbereidende werkzaamheden volgende week starten op werkterrein 9, gaan we aanstaande zaterdag met een clubje vrijwilligers en onder begeleiding van ecologische deskundigen zaailingen uitgraven zodat deze op een andere locatie in Velsen weer gebruikt kunnen worden. De dag organiseren we samen met meer Bomen Nu en ik reken op ongeveer 15 à 20 personen. De vrijwilligers werken in 2-tallen op afstand van elkaar.   Locatie: Wijkeroogpark aan de Leeghwaterweg in Velsen-Noord COPYRIGHT Chris Pennarts

Uitgraven en verzamelen

Van een ‘bedreiging voor het groen’ samen een ‘mooie kans’ maken. Vanuit die gedachte ging dit weekend in Velsen-Noord talloze malen de schop de grond in. Jonge boompjes en struiken, die nu nog niet veel meer zijn dan dunne sprieten tussen knie- en heuphoogte, werden door de vrijwilligers zorgvuldig uitgegraven en verzameld. Vervolgens werd het jonge groen herkend, geregistreerd, geknipt en gebundeld door één van de aanwezige deskundigen van ‘Meer Bomen Nu’.

Nederland 20220108 TenneT HKN, HKWA https://meerbomen.nu Verplanten geeft hoop! Met deze werkwijze kunnen we echt een enorme versnelling inzetten om Nederland te vergroenen. Elke stek of zaailing is er één en kan over 40 jaar een prachtige boom zijn.Oogstdag TenneT HKWA Voordat de voorbereidende werkzaamheden volgende week starten op werkterrein 9, gaan we aanstaande zaterdag met een clubje vrijwilligers en onder begeleiding van ecologische deskundigen zaailingen uitgraven zodat deze op een andere locatie in Velsen weer gebruikt kunnen worden. De dag organiseren we samen met meer Bomen Nu en ik reken op ongeveer 15 à 20 personen. De vrijwilligers werken in 2-tallen op afstand van elkaar.   Locatie: Wijkeroogpark aan de Leeghwaterweg in Velsen-Noord COPYRIGHT Chris Pennarts

Lokale struikrovers

De samenwerking met de landelijke campagne ‘Meer Bomen Nu’ van Urgenda komt voort uit een idee van de lokale D66-fractie. Tijdens een commissievergadering dacht raadslid Joanna van der Zanden hardop na over de mogelijkheid om het bestaande groen met hulp van ‘lokale struikrovers’ te behouden voor Velsen-Noord. Door deze tip kwam TenneT uiteindelijk in contact met Hanneke van Ormondt van ‘Meer Bomen Nu’.

Meer Bomen Nu

,,Samen met terreinbeheerders geven we overtallige zaailingen uit natuurgebieden via ‘Meer Bomen Nu’ de kans elders op te groeien”, vertelt Hanneke. ,,Dit is een effectieve manier om het bomenbestand snel uit te breiden en daarmee extra CO2 op te vangen. We zijn enorm blij met de actie vanuit Velsen en TenneT. Zo’n dag laat zien wat je kunt bereiken als je er samen voor gaat.”

Nederland 20220108 TenneT HKN, HKWA https://meerbomen.nu Verplanten geeft hoop! Met deze werkwijze kunnen we echt een enorme versnelling inzetten om Nederland te vergroenen. Elke stek of zaailing is er ŽŽn en kan over 40 jaar een prachtige boom zijn.Oogstdag TenneT HKWA Voordat de voorbereidende werkzaamheden volgende week starten op werkterrein 9, gaan we aanstaande zaterdag met een clubje vrijwilligers en onder begeleiding van ecologische deskundigen zaailingen uitgraven zodat deze op een andere locatie in Velsen weer gebruikt kunnen worden. De dag organiseren we samen met meer Bomen Nu en ik reken op ongeveer 15 ˆ 20 personen. De vrijwilligers werken in 2-tallen op afstand van elkaar. Ê Locatie: Wijkeroogpark aan de Leeghwaterweg in Velsen-Noord COPYRIGHT Chris Pennarts

Langs de Pontweg

In aanloop naar de oogstdag gaf de gemeente Velsen al aan ongeveer 1.000 zaailingen te kunnen gebruiken bij de renovatie van het groen langs de Pontweg. ,,De andere helft van de oogst wordt herplant in Weesp en Schagen”, zo laat stakeholdersmanager Manon Raats namens TenneT weten.

Met de omgeving

,,Door de prima afstemming tussen Meer Bomen Nu, de bewoners uit de klankbordgroep Velsen-Noord, de gemeente en TenneT hebben we deze prachtige kans met elkaar kunnen verzilveren”, aldus Manon. ,,Dit bewijst opnieuw dat de nauwe samenwerking met de omgeving tot zeer mooie oplossingen kan leiden. Als je samen ergens in gelooft, dan kan je heel veel samen voor elkaar krijgen.”

Compenseren

Na de werkzaamheden wordt het terrein later dit jaar weer hersteld en zal opnieuw vergroening plaatsvinden. Alleen op de plek waar de kabelverbinding in de bodem ligt, kan geen diep-wortelende beplanting terugkomen. 

Manon: ,,Met de omgeving zullen we ook daarvoor een nieuw en passend eindplaatje uitwerken en kijken waar we het weggehaalde groen en bomen in de buurt kunnen teruggeven.”