John van Dijk Fonds bij zes scholen

Het John van Dijk Fonds kwam dit schooljaar naar de scholen in het voortgezet onderwijs toe! Vijftien raadsleden en vier steunfractieleden hebben twee lessen gegeven over de lokale politiek in Velsen aan de leerlingen van de derde en vierde klas van het Technisch College Velsen, het Maritiem College, het Tender College, het Vellesan College, het Ichthus Lyceum en het Gymnasium Felisenum.

De eerste les had een voorlichtend karakter. Er werd uitleg gegeven over het werk van de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en de lokale politiek. De tweede les stond in het teken van een politieke quiz of een bingo over de lokale politiek in Velsen. Volgens de voorzitter van het fonds, het raadslid Sander Smeets, waren de leerlingen heel enthousiast en deden goed mee! ,,Veel leerlingen weten nu dat de gemeenteraad de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vaststelt en dat de burgemeester en de wethouders verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gemeentebeleid.”

Na deze lessen zijn maar liefst 700 leerlingen uit Velsen op de hoogte gebracht van het werk van de gemeenteraad. Naast deze opgedane kennis weten de leerlingen ook waarom het belangrijk is een stem uit te brengen tijdens verkiezingen en hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek.

Het John van Dijk Fonds is door de gemeenteraad van Velsen ingesteld ter herinnering aan het Velsense raadslid John van Dijk. John van Dijk bracht jongeren en politiek dichter bij elkaar. Het Fonds bestaat uit raadsleden en steunfractieleden.