Jet Bussemaker bezoekt beroepsopleidingen IJmond

Op donderdag 19 februari brengt minister Jet Bussemaker een bezoek aan twee scholen voor beroepsonderwijs in de regio IJmond en in de Zaanstreek. In de IJmond bezoekt de minister het Technisch College Velsen en in de Zaanstreek het Regio College Zaanstreek-Waterland.

Tijdens het bezoek laten beide scholen zien hoe zij intensief samenwerken met het regionale bedrijfsleven, om hun leerlingen zo goed mogelijk klaar te stomen voor een baan bij een bedrijf in de buurt. Zo maakt het Technisch College Velsen onderdeel uit van de Techport IJmond, een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in de IJmond. Binnen de Techport wordt geprobeerd het onderwijs in te richten aan de hand van actuele vragen vanuit het regionale bedrijfsleven, zodat leerlingen vanuit de opleiding direct kunnen doorstromen in een baan. Tijdens het bezoek gaat minister Bussemaker ook met leerlingen in gesprek over de meerwaarde van tegelijkertijd leren én werken.

De komende jaren is er in Noord-Holland een groeiende behoefte aan technisch geschoolde werknemers. Nog te vaak sluiten de ervaring en beroepskwalificaties van leerlingen niet goed aan het bedrijfsleven vraagt. De PvdA Noord-Holland vindt dat nauwe samenwerking tussen beroepsopleidingen en het bedrijfsleven, zoals in de IJmond en de Zaanstreek het geval is, ook in de rest van Noord-Holland de norm moet worden. De plannen hiervoor worden tijdens het werkbezoek door PvdA-lijsttrekker Tjeerd Talsma aan minister Bussemaker aangeboden.

Het bezoek van minister Bussemaker begint om 10.30 uur bij het Technisch College Velsen. Om 13.00 uur wordt het bezoek vervolgd bij het Regio College Zaanstreek-Waterland. Het programma daar duurt tot 15.30 uur.