Jaarplan Economische Samenwerking IJmond vastgesteld

De colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het jaarplan 2018 van de Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) vastgesteld. Dit plan bevat een uitwerking van de initiatieven en projecten die dit jaar vanuit de ESIJ samen met het bedrijfsleven worden opgepakt.

Het doel van de samenwerking is richting geven aan de verdere economische ontwikkeling van de IJmond: met een focus op de maakindustrie en havens. Ook wordt ingezet op een verbreding van de thema’s naar meer innovatieve initiatieven vanuit het regionale bedrijfsleven. Het jaarplan ESIJ komt voort uit het regionale economische gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’, dat vorig jaar is vastgesteld.

De IJmond-gemeenten ondersteunen de Techniek Campus Techport, stimuleren de AYOP bij haar inzet om de offshore-wind in de regio verder tot ontwikkeling te brengen, dragen bij aan (netwerk)bijeenkomsten van het regionale bedrijfsleven, monitoren de detailhandelsontwikkeling in de drie gemeenten en voeren een onderzoek uit naar de economische kansen voor de IJmond binnen de circulaire economie. Op een aantal van deze onderwerpen is al een ESIJ bijdrage vastgelegd. De voorlopige ESIJ-begroting voor 2018 is in het jaarplan nader uiteengezet.

In de begroting is nog ruimte gelaten om nieuwe projectaanvragen vanuit het regionale bedrijfsleven te ontvangen. Uitgangspunt is dat het ESIJ-programma deze projecten tijdelijk ondersteund. Een project moet in beginsel op voldoende maatschappelijk en/of economisch draagvlak kunnen rekenen en op termijn op eigen kracht kunnen voortbestaan. (foto: Rabobank IJmond)