IVN Zuid-Kennemerland pakt de draad weer op

Regio – Een vereniging van natuurgidsen, schoolgidsen en andere vrijwilligers moet het vooral hebben van contacten tussen mensen. De coronamaatregelen hebben de activiteiten van het IVN Zuid-Kennemerland dan ook op een laag pitje gezet. Op 16 september hield de organisatie voor het eerst weer een bijeenkomst (zie foto) om te bespreken hoe de vereniging er voor staat en om ideeën te bespreken voor de komende periode.

Het bleek dat veel leden de draad weer in aangepaste vorm hebben opgepakt, nadat de regels voor groepsbijeenkomsten buiten waren versoepeld. Zo waren er weer excursies in stad en omgeving, activiteiten in het Nationaal Park Zuid Kennemerland en werk in natuurterreinen. Ook de gidsenopleiding is weer hervat. Voor volgend jaar is de vereniging optimistisch. Vooral ook omdat de meeste activiteiten in de buitenlucht zijn. Bovendien ontstond landelijk een groeiende belangstelling voor de natuur om ons heen. Er zal ook in Kennemerland volgend jaar worden ingezet op een stevig programma van laagdrempelige publieksexcursies en andere buitenactiviteiten. Het IVN heeft hiervoor intussen ervaring met werkbare protocols en gecontroleerde aantallen deelnemers. (Foto: IVN Zuid-Kennemerland / Marc van Schie)