ISO-certificering voor Veiligheidsregio Kennemerland

De VeiligheidsregioKennemerland (VRK) heeft het internationale kwaliteitscertificaat ISO 9001 2015 behaald. Burgemeester Frank Dales en lid van het dagelijks bestuur van de VRK hebben deze week het certificaat ontvangen uit handen van de heer Sponselee, leadauditor van DNV.

Met het internationale kwaliteitskeurmerk toont deVeiligheidsregio aan dat zij de kwaliteit van haar dienstverlening op het terrein van publieke gezondheid en fysieke veiligheid in de regio goed geborgd heeft. De Veiligheidsregio Kennemerland is de eerste Veiligheidsregio inNederland die dit kwaliteitskeurmerk behaald heeft en heeft daarmee een primeur.

De certificering geldt voor alle VRK bedrijfsonderdelen, zoals brandweer, GGD, Meldkamers, Ambulancevoorziening Kennemerland en ondersteunende diensten. Dales: ,,Het behalen van het certificaat is geen doel op zich maar een belangrijke stap om structureel en methodisch te leren, samen te werken en te verbeteren. We zijn er natuurlijk trots op dat onze hulp- en ondersteunende diensten deze kwalificatie hebben. In tijden van crisis en acute hulpverlening, maar ook daarbuiten moeten onze werkwijzen kloppen, daar hangen soms levens vanaf. Ons reflectieve vermogen helpt ons daarbij te leren van incidenten en gebeurtenissen.”

Dales: ,,Certificering geeft gemeenten, partners, klanten, inspectie en relaties van de VRK het vertrouwen dat de noodzakelijke kwaliteit van de organisatie en dienstverlening op orde is.  Intern geeft certificering een impuls aan de lerende organisatie, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening systematisch te verbeteren en ontwikkelen. Gelukkig zijn de burgers en stakeholders best tevreden over de VRK blijkt uit onderzoeken. Ieder jaar houden we de vinger aan de pols door interne en externe audits.”

Certificering is een hulpmiddel en geen doel op zichzelf. Dales: ,,Certificering houdt ons een spiegel voor en zorgt dat we met onze partners in gesprek zijn over onze prioriteiten. Het stimuleert het nadenken over en het verbeteren van de kwaliteit van onze belangrijkste werkprocessen. We zijn we op de goede weg.” (foto: archief Michel van Bergen)