InHolland onderzoekt effecten Playing for Success

Afgelopen week vond het startschot plaats voor een vernieuwend onderzoek van Hogeschool Inholland naar de effecten van Playing for Success IJmond.

Hiermee wil men meer inzicht krijgen in het rendement voor de leerlingen die deelnemen aan dit programma van Telstar Thuis in de Wijk en een belangrijk deel van het onderwijs in de IJmond. Vernieuwend aan dit onderzoek, dat grotendeels gefinancierd wordt door de Haarlemse stichting Sanctus Bavo, is dat er ook in beeld wordt gebracht welke veranderingen leerkrachten en ouders bij de deelnemers opmerken.

Playing for Success is een naschools en speels programma waarbij leerlingen in een wow-omgeving zoals die van topsport een positieve boost krijgen en werken aan zelfvertrouwen, samenwerken en motivatie. Het programma richt zich op leerlingen vanaf groep zes tot en met de tweede brugklas.

Met leeractiviteiten in het Telstar-stadion besteden ze aandacht aan rekenen en taal en werken ze aan hun concentratie. Denk bijvoorbeeld aan het uitrekenen van toeschouwersaantallen en het houden van interviews met de spelers van Telstar, die ook worden betrokken bij deze opdrachten en als rolmodellen dienen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat 98 procent van de kinderen die meedoen aan Playing for Success IJmond een groei doormaakt. Op basis van verschillende stellingen gaven de kinderen aan dat ze zich ontwikkeld voelen op gebied van zelfstandig leren, zelfvertrouwen, motivatie en samenwerking.

Een leerling gaf bijvoorbeeld aan dat ze al een jaar lang geen vragen durfde te stellen in de klas. Na deelname aan Playing for Success zei ze dat helemaal niet meer eng te vinden.

,,We halen de leerlingen uit de schoolomgeving naar een omgeving waarbij leren leuk is’’, vertelt Sjoerd van der Locht, manager van het leercentrum. Hij geeft aan op de goede weg te zijn, maar uit te kijken naar de korte- en langetermijneffecten uit het onderzoek van Hogeschool Inholland.