Infiltratiekratten zorgen voor 'schoner' rioolwater

Voor de entree van het gemeentehuis wordt aan de weg gewerkt. Ook worden hier blauwe kunststofkratten in de grond geplaatst. Waarom is dat eigenlijk?
Tot nu werd dat regenwater afgevoerd naar het riool. Het schone regenwater werd daarbij vermengd met vuilwater en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Hier wordt dit water tegen hoge kosten weer gereinigd. De gemeente en het hoogheemraadschap streven er naar om schoon regenwater gescheiden te houden van vuil water, zodat alleen vuilwater afgevoerd wordt naar de rioolwaterzuivering. Dit heet ‘afkoppelen’.
Het regenwater dat op de bestrating en op de daken van de winkels langs het Dudokplein en Plein 1945 (ongeveer 5000 m2) komt via regenwaterriolen in 228 infiltratiekratten terecht. Vervolgens daalt dit regenwater langzaam de zanderige bodem van IJmuiden in.
Volgens de huidige normen zou de rioolwaterzuivering Amsterdam moeten uitbreiden om al het water goed te kunnen verwerken. Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Velsen hebben echter afgesproken om regenwater op zoveel mogelijk locaties te splitsen van de riolering, waardoor een dure en complexe uitbreiding van de rioolwaterzuivering niet nodig is. Dit is veel goedkoper. Door deze samenwerking met Rijnland wordt veel belastinggeld bespaard.
Ook voor de gemeente zelf is het afkoppelen erg gewenst. Op deze manier wapenen we ons tegen steeds zwaardere regenbuien. Afkoppelen is een van de antwoorden op de klimaatwijziging, want volgens de klimaatdeskundigen zal het in de toekomst in de zomer steeds harder gaan regenen.
Op het Dudokplein worden 228 kratten ingegraven. De kratten zijn modulair uit te breiden, dus gewoon een kwestie van stapelen en aan elkaar bevestigen. In totaal worden er drie lagen op elkaar gestapeld over een lengte van 25 meter, waarin 100 m3 regenwater geborgen kan worden. Op de infiltratiekratten wordt ongeveer 5000 m2 meter oppervlak aangesloten.