IJmond Bereikbaar blij met extra spitspont

IJmond Bereikbaar sluit 2017 met een positief en trots gevoel af. Vandaag is officieel groen licht gegeven voor het behoud van de extra spitspont in 2018 en een vervolg van IJmond Bereikbaar.

Er is de afgelopen jaren constructief samengewerkt aan de bereikbaarheid van de regio. De IJmondgemeenten, Omgevingsdienst IJmond, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Provincie Noord-Holland en het bedrijfsleven werkten onder andere via het programma Beter Benutten MRA samen aan de doelen van IJmond Bereikbaar: een betere doorstroming van het verkeer in de spits en een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit.

Het resultaat mag er zijn. Ruim 170 bedrijven hebben een frisse blik geworpen op vervoer van en naar hun bedrijf. Met de fietsstimuleringscampagne ‘Goed op weg’ is onder hun werknemers een actieve fietscommunity ontstaan.

Tijdens de afsluiting van de Velsertunnel financierden de IJmondgemeenten en Rijkswaterstaat gezamenlijk een extra pont over het Noordzeekanaal. Regelmatige tellingen van het aantal gebruikers laten een sterk stijgende lijn zien. ,,We mogen concluderen dat sinds de extra spitspont in de vaart is, veel meer mensen op de fiets naar het werk komen”, aldus Sophie Zwetsloot, programmamanager mobiliteit bij de Omgevingsdienst IJmond. ,,We zijn dan ook bijzonder blij dat we er samen met de IJmondgemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in geslaagd zijn de pont ook in 2018 in de vaart te houden.”

Naast geld voor de extra spitspont heeft IJmond Bereikbaar opnieuw subsidie gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De komende jaren maakt de fietscampagne nog steeds deel uit van de plannen van IJmond Bereikbaar. De fietsstimuleringsmaatregelen worden uitgebreid met pilots op het gebied van innovatieve oplossingen op fietspaden en de gemeenten maken plannen voor een snelfietsroute.

Onder de naam ‘Slimme & Duurzame Mobiliteit IJmond’ worden met oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit en emissievrij rijden ook nieuwe elementen toegevoegd. Het betreft maatregelen op het gebied van gedragsverandering, aanleg kleinschalige infra, slimme & duurzame logistiek en innovatieve projecten C-ITS. De samenwerking tussen de gemeenten, Omgevingsdienst IJmond, Rijkswaterstaat, Provincie en het bedrijfsleven blijft essentieel. (foto: IJmond Bereikbaar)