HOV-werkzaamheden aan halte IJmuiden-Oost uitgesteld

In het kader van de aanleg van de HOV-busbaan stonden er een aantal werkzaamheden op de planning van de aannemer, waarmee één dezer dagen een aanvang zou worden genomen. Eén van de werkzaamheden betreft een begin maken met het weghalen van de rails op een gedeelte van het bestaande spoortracé. Dit oude spoor zal weer gebruikt worden ten behoeve van een museumspoorlijn in Zeeland tussen Goes en Borssele.

,,Omdat het voor de aannemer handiger is om met zijn zware materieel over het nog liggende spoor te kunnen rijden, was besloten om eerst met de werkzaamheden aan het perron te beginnen’’, vertelt Jan Steenis, die als omgevingsmanager werkzaam is voor de aanleg van de HOV-lijn. ,,Het oude perron bestaat uit een asfaltlaag met daaronder mooie, oude tegels waar de museumspoorlijn ook belangstelling voor heeft. De aannemer zou dus dinsdagochtend eerst een begin maken met het weghalen van de asfaltlaag, maar daar werd deze ochtend door de bewonerscommissie ernstig bezwaar tegen gemaakt.’’

,,Wij kregen het verwijt dat daar niet expliciet over gecommuniceerd is in het voorbereidingsproces en daarom hebben we besloten met deze werkzaamheden voorlopig te stoppen’’, vervolgt Jan Steenis. ,,Omwonenden krijgen nu eerst een brief van ons waarin we stapsgewijs nog eens precies gaan uitleggen, welke werkzaamheden waar, wanneer en hoe uitgevoerd zullen worden. Ondertussen gaan we, volgens afspraak, wél door met het weghalen van het overtollige groen langs de spoorbaan.’’ Wordt vervolgd. (foto: Joop Waijenberg)