Handtekeningen onder contract nieuwe zeesluis

Minister Melanie Schulz van Haegen, gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en wethouder Kajsa Ollongren van de gemeente Amsterdam hebben vorige week hun handtekening gezet onder de bouw van een nieuwe grote zeesluis in IJmuiden. Decor was het congres ‘Passen en meten in het Noordzeekanaalgebied, ruimte intensivering op bedrijventerreinen’, het jaarlijkse congres van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied.

,,Overeenstemming over de nieuwe zeesluis is een proces geweest van 20 jaar. Een feestje waard”, sprak Minister Melanie Schulz van Haegen tot de aanwezigen. ,,De nieuwe sluis maakt veel mogelijk. U staat als regio aan het stuur, aan u dus de kans om de mogelijkheden te benutten.’ De minister gaf aan dat haar deur altijd open staat voor ontwikkelingsplanologie en pilots voor wet- en regelgeving.” Ook gedeputeerde Post stuurde aan op actie. ,,In geld uitgedrukt heeft het Noordzeekanaalgebied 6 miljard euro aan toegevoegde waarde. Als je op je handen blijft zitten, behoud je die positie niet. Je zult wat moeten doen om het economisch hart van Noord-Holland vast te houden. 90% van de wereldhandel gaat via de scheepvaart, daarom is de nieuwe zeesluis zo belangrijk.”

Het congres stond in het teken van ruimte-intensivering op de bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied, één van de doelstellingen van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Oftewel, eerst het bestaande gebied zo intensief mogelijk gebruiken voordat wordt overgegaan tot uitbreiding. Het onderwerp werd in de ochtend toegelicht door specialisten op dit gebied, met onder meer de High Tech campus Eindhoven als voorbeeld van hoe je bedrijven gezamenlijk gebruik kunt laten maken van één milieuvergunning.

’s Middags werden de deelnemers van het congres uitgedaagd mee te denken over indicatoren waarmee het ruimtegebruik in Zeehaven IJmuiden structureel kan worden gemeten. De input wordt gebruikt voor de pilotstudie Ruimte Intensivering in opdracht van het Bestuursplatform. Als de indicatoren uit de pilotstudie goed werkbaar blijken, worden ze ook gebruikt voor de overige 25 bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied.