Grootscheepse renovatie Plein 1945 vordert gestaag

IJmuiden – Er wordt goed doorgepakt met de grootscheepse renovatie van de panden, die de winkelgalerij vormen aan Plein 1945. Na de bouwvak is er een aanvang gemaakt met fase 3. De balkonhekken zijn verwijderd en er worden dakkapellen geplaatst. (Foto: Arita Immerzeel)